Da bo delavkam in delavcem ter njihovim družinam resnično bolje

23. 1. 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je 23. 1. 2019 ministrstvu za finance in ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter poslanskim skupinam DZ posredovala dva dopisa, v katerih pozivamo k spremembi zakona o dohodnini in dohodninske lestvice za leti 2019 in 2020 ter zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Oboje z namenom, da bo lahko uresničen temeljni cilj novega zakona o minimalni plači – izboljšanje materialnega položaja delavk in delavcev ter njihovih družin.

Za kaj gre?

Na ZSSS opozarjamo, da ostaja lestvica za odmero dohodnine in olajšave v letu 2019 že tretje leto zapored nespremenjena (z izjemo izračuna olajšave za zaposlene, ki prejmejo letni dohodek v višini med 11.166,37 evra in 13.316,83 evra), zaradi česar se s povečevanjem bruto plač (in tudi bruto minimalne plače) davčna obremenitev povečuje, s tem pa se povečanje bruto plač bolj preliva v proračun kot v neto plače zaposlenih.

Prav tako se, kot rečeno, zavzemamo in si prizadevamo za izboljšanje materialnega položaja delavcev in delavk ter njihovih družin. Področje družinske politike in družinskih prejemkov je v času krize in zniževanja javnofinančnih odhodkov utrpelo močna znižanja, kar je vplivalo na materialni in socialni položaj družin v Sloveniji, zato so spremembe nujne.

Poziv ZSSS k spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in k spremembi dohodninske lestvice za leti 2019 in 2020 je dostopen tukaj, poziv k spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) pa je mogoče prebrati tu.

Share