Za več solidarnosti – Zdravstveno zavarovanje kot steber socialne države

4. 12. 2019

Objavljamo kratek komentar naše izvršne sekretarke Lučke Böhm o do zdaj sprejetem predlogu novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zdravstveno zavarovanje kot steber socialne države v skladu z ustavo prebivalstvu zagotavlja zdravstveno varnost in solidarno preprečuje revščino, zato vsako noveliranje zakona, ki ga ureja, zahteva pretehtano odločanje.

Odbor državnega zbora za zdravstvo pa je 27. novembra potrdil amandmirani predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tako, da naj bi se na podlagi sprejetih amandmajev potrebna sredstva za nadomestitev izpada dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zbrala z uvedbo pavšalnega prispevka v višini 29 evrov. Sredstva se torej naj ne bi zbirala z dvigom prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje, kot je bilo prvotno predlagano s povezanim poslanskim predlogom novele zakona o prispevkih za socialno varnost. To pomeni, da naj bi po 1. januarju 2021 vsi odrasli prebivalci Slovenije začeli plačevati enak novi pavšalni prispevek ne glede na višino svojih dohodkov.

ZSSS ne podpira pavšalnega prispevka v višini 29 evrov, saj se zavzemamo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na način, ki bi znotraj zdravstvenega zavarovanja povečal solidarnost do tistih z nižjimi dohodki. Cilj naj bo finančna dostopnost popolnega zdravstvenega varstva za prebivalstvo z nizkimi dohodki. Da je taka dostopnost ogrožena, dokazuje podatek o trenutno 120.000 odraslih prebivalcih Slovenije brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prispevek posameznika naj bo zato sorazmeren z višino dohodka posameznega zavarovanca – to je delavca, upokojenca ipd.

Premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje so bile namreč že do sedaj določene v enakem znesku ne glede na dohodke posameznika, zato so večje breme za zavarovance (npr. delavce in upokojence) z nizkimi dohodki, kot so za zavarovance z visokimi dohodki. Pavšalni enotni znesek prispevka od leta 2021 dalje torej ne bi povečal solidarnosti med prebivalstvom z nizkimi in visokimi dohodki. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje pa na drugi strani omogočajo več solidarnosti, saj se v za vse enakem odstotku plačujejo od bruto plače oziroma od zavarovalne osnove posameznika. Enak odstotek prispevka pomeni, da bi zavarovanci z nižjimi dohodki plačali sorazmerno nižji znesek prispevka v primerjavi z zavarovanci z višjimi dohodki.

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje

Share