Odbor v Evropskem parlamentu glasoval za sindikalne amandmaje

1. 3. 2017

Včeraj, 28. 2. 2017, je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta glasoval o amandmajih na predlog za dopolnitev direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Ker gre za direktivo, s katero je usklajen Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, se vsaka njena sprememba slej ko prej odraža tudi v določilih tega slovenskega predpisa. Z ZSSS smo pisno pozvali Romano Tomc in Iva Vajgla, slovenska poslanca Evropskega parlamenta, ki sta članica oziroma nadomestni član tega odbora Evropskega parlamenta, naj pri glasovanju podpreta amandmaje, katerih namen je povečati zaščito delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti karcinogenom, mutagenom in reprotoksinom na delovnem mestu.

Danes vam sporočamo dobro novico, da so poslanci evropskega parlamentarnega odbora izglasovali naslednje amandmaje s sindikalno podporo in da je za vse te amandmaje glasovala tudi Romana Tomc:

 1. Razširitev direktive tako, da je delavcem zagotovljena tudi zaščita proti reprotoksinom (kemikalijam, ki škodujejo rodnosti),
 2. Zdravstveni nadzor tudi po upokojitvi,
 3. Izboljšano zbiranje podatkov na nacionalni in evropski ravni,
 4. Za vsako mejno vrednost poklicne izpostavljenosti se v Aneksu III direktive objavi tudi podatek o preostalem tveganju,
 5. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:
  • 0,05 mg/m³ za vdihljiv kremenov prah (v 10-letnem prehodnem obdobju velja  0,1 mg/m³),
  • 2 mg/m³ tako za lesni prah trdih kot mehkih vrst lesa (v 5-letnem prehodnem obdobju 3 mg/m³ za trde lese in 5 mg/m³ za mehke lese),
  • 1µg/m³ za krom VI.

Hvala poslanki Evropskega parlamenta Romani Tomc, da je podprla amandmaje sindikatov!

Seveda postopek dopolnitve direktive čaka še glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in glasovanje na Svetu EU (sestavljajo ga ministri vseh držav EU). Svet EU je namreč skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo Evropske unije. Ministrstvo za delo smo že pozvali, naj nam omogoči predstaviti amandmaje, ki jih podpiramo, predstavniku slovenske vlade, ki bo glasoval na Svetu EU. Na odgovor še čakamo. O vsem vas bomo redno obveščali.

Srečno in varno!

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS

Share