Ne pozabite na delavke in delavce! Pobuda ZSSS za izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja

23. 11. 2022

V ZSSS tako kot vsako leto ob tem času pozivamo delodajalce, naj novembra in decembra letos delavkam in delavcem zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (trinajsta plača, božičnica, letna nagrada ipd.), in sicer v skladu z ureditvijo v kolektivnih pogodbah oziroma v splošnih aktih delodajalca.

Nekatere kolektivne pogodbe poleg izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti določajo tudi možnost nagrajevanja zaposlenih v obliki dodatnih plačil ali prejemka v nedenarni obliki. V vseh teh primerih pozivamo delodajalce, naj najpozneje decembra zagotovijo tudi takšno nagrajevanje svojih delavk in delavcev.

Plačilo za poslovno uspešnost je z letom 2022 davčno razbremenjeno do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače delavca oziroma delavke za zadnjih 12 mesecev, če je to zanj ugodneje. Pri izplačilih poslovne uspešnosti se do neobdavčene višine plačajo zgolj prispevki za socialno varnost. Prav tako davčno razbremenjena višina izplačil ni več povezana zgolj z enkratnim izplačilom v koledarskem letu, temveč velja tudi v primeru več izplačil, ki se pri ugotavljanju neobdavčene višine seštevajo.

Share