SKVNS - Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Predsednica: Majda Marolt

SKVNS
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 233
01/ 43 25 121

O sindikatu:

  • je samostojna, prostovoljna in nestrankarska organizacija delavcev gospodarskih javnih služb in storitvenih dejavnosti;
  • deluje na podlagi lastnega programa in statuta ter skupno dogovorjenega programa in statuta v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije;
  • zaradi uresničevanja določenih skupnih ciljev je povezan z drugimi sindikati dejavnosti v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije kot njen član in sodeluje z drugimi sindikati;
  • kot stalno obliko zastopanja specifičnih interesov ima oblikovane republiške odbore sindikatov po dejavnostih, in sicer za: komunalo oz. gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti in službe varstva okolja, dejavnosti poslovanja z nepremičninami in dejavnost služb zasebnega varovanja (varnostnikov);
  • deluje na območju Republike Slovenije.

Cilji SKVNS:

  • zagotavljati ustrezne delovne in življenjske razmere (pogoje),
  • zagotavljati primerne plače s sklepanjem kolektivnih pogodb za vse tri naše dejavnosti in urejati položaj članov s kolektivnimi pogodbami,
  • varovati večletne, z delom pridobljene izkušnje in njihovo ustrezno vrednotenje,
  • omogočiti pravno in socialno pomoč,
  • vplivati na oblikovanje delovne in socialne zakonodaje ter zakonov, pomembnih za delavce v naši dejavnosti,
  • vplivati na oblikovanje zakonodaje s področja dejavnosti,
  • zahtevati varstvo pri delu in zaščitno opremo,
  • pravočasno in celovito obveščati članstvo o svojem delu in vsem, kar zadeva uveljavljanje njihovih interesov,
  • varovati sindikalne pravice in svoboščine brez omejevanja,
  • razvijati vzajemnost in solidarnost med delavci,
  • dajati solidarnostne pomoči,
  • in še mnogo drugega, kar je v interesu članstva.
Share