SKVNS - Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Predsednica: Majda Marolt

SKVNS
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 233
01/ 43 25 121

O sindikatu:

 • je samostojna, prostovoljna in nestrankarska organizacija delavcev gospodarskih javnih služb in storitvenih dejavnosti;
 • deluje na podlagi lastnega programa in statuta ter skupno dogovorjenega programa in statuta v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije;
 • zaradi uresničevanja določenih skupnih ciljev je povezan z drugimi sindikati dejavnosti v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije kot njen član in sodeluje z drugimi sindikati;
 • kot stalno obliko zastopanja specifičnih interesov ima oblikovane republiške odbore sindikatov po dejavnostih, in sicer za: komunalo oz. gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti in službe varstva okolja, dejavnosti poslovanja z nepremičninami in dejavnost služb zasebnega varovanja (varnostnikov);
 • deluje na območju Republike Slovenije.

Cilji SKVNS:

 • zagotavljati ustrezne delovne in življenjske razmere (pogoje),
 • zagotavljati primerne plače s sklepanjem kolektivnih pogodb za vse tri naše dejavnosti in urejati položaj članov s kolektivnimi pogodbami,
 • varovati večletne, z delom pridobljene izkušnje in njihovo ustrezno vrednotenje,
 • omogočiti pravno in socialno pomoč,
 • vplivati na oblikovanje delovne in socialne zakonodaje ter zakonov, pomembnih za delavce v naši dejavnosti,
 • vplivati na oblikovanje zakonodaje s področja dejavnosti,
 • zahtevati varstvo pri delu in zaščitno opremo,
 • pravočasno in celovito obveščati članstvo o svojem delu in vsem, kar zadeva uveljavljanje njihovih interesov,
 • varovati sindikalne pravice in svoboščine brez omejevanja,
 • razvijati vzajemnost in solidarnost med delavci,
 • dajati solidarnostne pomoči,
 • in še mnogo drugega, kar je v interesu članstva.
Share