SKEI - Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije

Predsednica: Lidija Jerkič

SKEI
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 3000 900
01/ 23 22 973

 

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije je samostojna, neodvisna in reprezentativna interesna organizacija prostovoljno združenih delojemalcev – članov, ki uveljavlja in zastopa ekonomske, gospodarske, socialne, stanovske, kulturne in druge interese članstva na vseh ravneh sindikalne organiziranosti.

SKEI se v skladu s svojim programom in zaradi skupnih interesov povezuje v krovno organizacijo Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pa tudi z drugimi sindikati.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije je polnopravni član Mednarodne organizacijo kovinarjev: IndustriAll Global Union in Evropske zveze kovinarjev: IndustriAll  Europe.

V letu 2015 smo praznovali 25-letnico delovanja v novih razmerah. V tem času se je SKEI dokazal kot konstruktiven, dobro organiziran in učinkovit pogajalec, ko gre za zaščito interesov svojih članov, ki so pretežno zaposleni v podjetjih iz kovinarske metalurško livarske in elektro industrije.

Vsak član SKEI ima najmanj naslednje ugodnosti:

  • pravice kolektivnih pogodb, ki jih je sklenil SKEI in varstvo teh pravic,
  • pomoč v nesreči in drugih izrednih primerih,
  • dodatno izobraževanje in usposabljanje,
  • brezplačno pravno varstvo v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja, vključno z zastopanjem na sodišču,
  • solidarno pomoč iz solidarnostnih sredstev,
  • denarno pomoč za preventivno zdravljenje, okrevanje in oddih,
  • pomoč v sindikalnih hranilnicah in posojilnicah,
  • počitnice v objektih sindikalnega turizma …

Z včlanitvijo v SKEI član prejme člansko izkaznico. Pod rubriko “Pristopna izjava” boste našli pristopno izjavo, ki jo izpolnite in pošljete na naš običajni ali elektronski naslov.

Član SKEI lahko postane vsak, ki je zaposlen v kovinski in elektroindustriji, v dejavnostih, ki so povezane s proizvodnjo in proizvodi kovinske in elektroindustrije. Člani SKEI Slovenije so lahko tudi mladi (dijaki in študenti) ter upokojenci.

SKEI je v skladu z odločbo Ministrstva za delo Republike Slovenije reprezentativen sindikat v navedenih dejavnostih, tako na nivoju posameznih družb kot tudi državnem nivoju.

SKEI je organiziran na nivoju družb (podjetij) v organizacijski obliki z nazivom “sindikalna podružnica”, le te pa se na teritorialnem nivoju povezujejo v Regijske organizacije SKEI. Na nivoju države je najvišji organ Kongres SKEI, ki se praviloma odvija vsakih pet let. Med dvema kongresoma je najvišji organ SKEI Republiški odbor, ki ima svoj Izvršni odbor. Predsednica SKEI Slovenije je Lidija Jerkič, ki funkcijo opravlja poklicno, in trije podpredsedniki: Vili Novak, Aleš Hoge in Žan Zeba ki funkcije za posamezna področja industrije opravljajo nepoklicno. V SKEI so zaposleni sekretarji za posamezna strokovna področja in sicer za organizacijsko – pravno področje, ekonomsko – finančno in tehnično področje. Na sedežu sindikata je zaposlena še poslovna sekretarka.

Da bi vam in vašim interesom bili čim bližje ima SKEI Slovenije svojo spletno stran, www.skei.si  kjer najdete podatke za vse naše regije, kjer vam lahko naši kolegi nudijo vso potrebno organizacijsko in strokovno pomoč.

 

 

Share

Galerija