SFOS - Sindikat finančnih organizacij Slovenije

Predsednica: Miljana Šteiner
Sekretarka: Maja Konjar

 

 

SFOS
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/43 41 305

Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS) je po odločbi ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti reprezentativen sindikat v dejavnosti, ki se po nomenklaturi dejavnosti opredeljuje kot finančno posredništvo. V sindikat se vključujejo zaposleni na področjih:

 • zavarovalništva,
 • poslovnih bank in hranilnic,
 • Banke Slovenije,
 • loterije in stav, igralništva,
 • finančnih organizacij.

Včlanitev v sindikat je prostovoljna. V Sindikat finančnih organizacij Slovenije se lahko včlani vsak delavec, ki je v delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas v eni od dejavnosti iz standarda klasifikacije dejavnosti. V Sindikat dejavnosti se lahko včlanijo tudi drugi zaposleni, ki so sklenili delovno razmerje za nedoločen ali določen čas v finančnih družbah, zavarovalnih agencijah, bankah, ustanovah sorodnih dejavnosti ter upokojeni delavci iz dejavnosti. Delavec se včlani v Sindikat FO Slovenije s podpisom pristopne izjave. Z včlanitvijo prejme člansko izkaznico in kartico ugodnosti.

Sindikat kot socialni partner in delovno pravna varovalka zaposlenih zastopa, predstavlja interese članov sindikata tako na individualni kot kolektivni ravni. Je podpisnik kolektivne pogodbe, ki določa normativni in tarifni del in predstavlja varovanje interesa položaja zaposlenih. Sindikat s svojimi pobudami in predlogi izreka stališče in se usklajuje/pogaja z vladno stranjo za tiste zakone, uredbe na državni ravni, ki vplivajo na materialni statusni položaj zaposlenih v tej dejavnosti.

S članstvom člani in članice sindikata pridobijo naslednje:

 • brezplačna pravna pomoč (razen taks) in zastopanje v postopkih pred delodajalci in sodišči, v skladu s pravilnikom o pravni pomoči,
 • članstvo in pomoč v sindikalni hranilnici in posojilnici,
 • kartico ugodnosti
 • pomoč iz solidarnostnih skladov v primeru stečaja ali likvidacije, reorganizacije, nesreče pri delu, bolezni, nezgode ali smrti,
 • pomoč iz stavkovnega sklada za primer stavke,
 • sodelovanje v športno-rekreativni in kulturni dejavnosti.
Share