SM+ - Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih

Predsednica: Mojca Žerak

Sekretarka: Sanja Leban Trojar

SM+
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01 43 41 267

Pri Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za pravice študentov, dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa posvečamo tudi samozaposlenim, »avtorcem« in »podjemcem« ter drugim prekarnim delavkam in delavcem. Mlade želimo povezati, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu v svet dela, jim nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati reševati probleme, s katerimi se srečujejo.

Smo nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in raznih neformalnih aktivnosti. Trudimo se postati organizacija, ki bo na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in z reševanjem njihovih problemov dejavno pripomogla k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh. 

S svojim delovanjem tako poskušamo spodbuditi sistemsko ureditev celovitega položaja mladih. Na državni ravni se aktivno pogajamo pri reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki jih je še treba nasloviti. Za lažje in bolj učinkovito odkrivanje in reševanje omenjenih problemov večkrat izvajamo tudi različne ankete in samostojne raziskave.

Ker pa smo v prvi vrsti sindikat, je naš najpomembnejši cilj aktivno vključiti čim več mladih v naše delovanje, da bi skupaj lažje oblikovali predloge, rešitve in aktivnosti za izboljšanje položaja mladih in družbe na splošno.

Vrednote

  • Boj za dostojno delo in dostojno življenje
  • Solidarnost
  • Socialna pravičnost
  • Enakost
  • Aktivizem
  • Spoštovanje človekovih pravic
  • Demokratičnost
  • Transparentnost

Poslanstvo

Poslanstvo Sindikata Mladi plus je združevanje mladih brezposelnih, dijakov, študentov in mladih prekarnih delavev v boju za dostojno delo in dostojno življenje.

Vizija

Sindikat Mladi plus je vključujoča mladinska organizacija in kot sindikat zastopnik dijakov, študentov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk ter delavcev. Je prepoznan sogovornik političnim odločevalcem na področju izobraževanja, zaposlovanja, zagotavljanja dostojnega dela in socialnih pravic.

Z mladimi delamo po principu mladinskega dela in preko metod neformalnega izobraževanja. Med mladimi krepimo aktivizem, kritični pogled ter boj za pravično družbo. Svojim članom ponujamo priložnost za kolektivno naslavljanje aktualnih izzivov družbe ter podporo pri naslavljanju lastnih izzivov.

S svojim delovanjem prispevamo k solidarni, socialni in pravični družbi, strpni in vključujoči do vseh.

Delujemo znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in smo njen polnopravni član.

Share