Glosa - Sindikat kulture in narave Slovenije

Predsednik: Mitja Šuštar

Glosa
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 294
01/ 23 17 298

Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa

Da bi učinkovito uveljavljali in varovali svoje delovnopravne, socialno-ekonomske, poklicne, umetniške in druge skupne interese, se zaposleni v dejavnostih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, knjižnic in arhivov, muzejev, varstva naravne dediščine, varstva kulturne dediščine, snemanja filmov in videofilmov, distribucije filmov in videofilmov, kinematografov, radia in televizije, tiskovnih agencij, botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov, obratovanja športnih objektov, marin, smučarskih centrov, drugih športnih dejavnosti, prirejanja iger na srečo, drugih razvedrilnih dejavnosti in drugih dejavnosti za sprostitev v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti združujemo v Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa.

Sindikat Glosa je nepolitična, nestrankarska, samostojna in prostovoljna interesna organizacija članov.

Sindikat Glosa deluje samostojno in neodvisno, skladno s svojim programom, statutom in mednarodnimi konvencijami.

Sindikat Glosa je soustanovitelj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in bo njen član, dokler ne bodo programske usmeritve, statut ali ravnanje organov ZSSS v nasprotju z njegovim programom in statutom. O združevanju in razdruževanju s sindikalnimi zvezami odloča skupščina.

Sindikat Glosa se pri uresničevanju svojih nalog trajno ali občasno povezuje tudi z drugimi sindikati in sindikalnimi zvezami. O takšnem povezovanju odloča glavni odbor.

Sindikat Glosa zlasti:

  • ščiti pravice svojih članov iz dela in delovnega razmerja,
  • se pogaja za uveljavljanje pravic iz dela in delovnega razmerja in drugih interesov svojih članov,
  • podpisuje kolektivne pogodbe in nadzira njihovo uresničevanje,
  • predlaga zakone in njihove spremembe,
  • predlaga začetek postopkov pred ustavnim sodiščem,
  • izraža posebne interese svojih članov in jih usklajuje z drugimi sindikati.

 

 

Save

Save

Save

Share

Galerija