Projekt »Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.


Trajanje projekta: 21. 5. 2019 do 30. 9. 2022

Spletna stran projekta: https://certifikatdod.si/

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je eden od projektnih partnerjev podeljevanja certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«, katerega nosilec je organizacija Ekvilib inštitut.

Projekt certifikat Družbeno odgovorni delodajalec (DOD) bo skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšal družbeno odgovorno (DO) upravljanje podjetij in organizacij. Projekt naslavlja družbene in okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponuja ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Certifikat bo preko nabora ukrepov ponujal delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se bodo v posameznih podjetjih izboljšali delovni pogoji, vzpostavile fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvignil nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se bo vzpostavilo privlačno okolje za delo.

Prva faza projekta je razvoj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. V času trajanja projekta bo vključenih vsaj 200 organizacij, vsaj 100 organizacijam pa bo dodeljen certifikat.

Projekt bo spremljala močna komunikacijska kampanja, ki bo dvigovala zavedanje o pomenu družbene odgovornosti tako v splošni kot tudi strokovni, poslovni in odločevalski javnosti. S tem se bodo ustvarjali družbeni pogoji, ki bodo imeli pozitivne trajnostne in multiplikativne učinke tako na delodajalce, zaposlene, institucionalne okvirje, zakonodajo kot širšo družbo.

Certifikat DOD bo analitično-svetovalni postopek, primeren za vsa podjetja in organizacije z več kot 5 zaposlenimi. Poleg omenjene podlage bo certifikat pri metodologiji in vsebini upošteval že uveljavljanje standarde in smernice, kot so standard družbene odgovornosti ISO 26000, standardi trajnostnega poročanja GRI (Global reporting Initiative), Cilji trajnostnega razvoja, konvencije mednarodne organizacije dela in druge.

»S partnerstvom v projektu, ZSSS vstopa v socialni dialog na drugačen način, vendar pa pri tem ohranjamo naše temeljno poslanstvo – skrb za boljše delovne pogoje in nadzor nad izvršitvijo ukrepov. Kot predstavniki delavcev, ki so najpomembnejši sestavni del vsakega podjetja, bomo skupaj z ostalimi partnerji v projektu pripravili kriterije za pridobitev štirih področnih certifikatov. Poleg tega bomo v fazi certificiranja kot predstavniki revizorskega sveta bedeli nad implementacijo zastavljenih ukrepov in ciljev. ZSSS bo poseben poudarek dala na preverjanje dogovorjenih ukrepov po podjetjih. Prepričani smo, da lahko z ukrepi na področjih usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in organizacijskega upravljanja in skozi aktivnosti na projektu, ki vključujejo tudi dvig zavedanja o pomenu družbene odgovornosti do zaposlenih, pripomoremo k boljšim delovnim pogojem.«

Prvi razpis za certifikat bo objavljen januarja 2020, nanj pa se lahko prijavijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji z vsaj petimi zaposlenimi. Do septembra 2022 bo prijava brezplačna. Certifikat bodo organizacije lahko pridobile v dveh stopnjah, pristopni in napredni, zajel pa bo štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.

Partnerji projekta so se zavezali k ozaveščanju in spodbujanju k prijavljanju za certifikat, vsak pa je vsebinsko odgovoren za eno od zgoraj naštetih področij. ZSSS bo kot socialni partner odgovorna tudi za to, da bodo na vseh ravneh upoštevane zahteve, pričakovanja ter pravice delavk in delavcev.

Področje varnosti in zdravja pri delu zaupano ZSSS

ZSSS torej sodeluje pri vseh področjih, vodi pa delo ekipe, odgovorne za varnost in zdravje pri delu. Zavzela se bo, da bo certifikat služil ljudem in da bo v korist zaposlenih ter da bo izboljšal njihovo delovno okolje. Področje varnosti in zdravja pri delu je za nas namreč izjemno pomembno in tudi sicer ključen del naših sindikalnih aktivnosti. Sicer bomo sodelovali pri pripravi vseh predlogov in ukrepov ter poskrbeli, da bo pri tem slišan glas delavk in delavcev.

Ukrepi, s katerimi bomo poskušali njihov položaj konkretno izboljšati, so številni in raznoliki: na primer prilagoditev delovnega okolja, pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in prilagajanje dela zmožnostim delavk in delavcev …

Partnerji:

Ekvilib Inštitut: ekvilib.org

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS): zsss.si

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS): gzs.si

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS): zds.si


Ne prezrite:

»Družbeno odgovoren delodajalec«: Javni poziv za prijavitelje v 2022


Povezane objave: 

ZSSS sodeluje: Za družbeno odgovornost s certifikatom

Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Družbena odgovornost podjetij v času »koronakrize« – Intervju z Alešem Kranjcem Kušlanom

Share