Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

12. 2. 2020

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pred kratkim postala eden od projektnih partnerjev podeljevanja certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«, katerega nosilec je organizacija Ekvilib inštitut.

Prvi razpis za certifikat je že objavljen, in sicer tukaj, nanj pa se lahko prijavijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji z vsaj petimi zaposlenimi. Certifikat bodo organizacije lahko pridobile v dveh stopnjah, pristopni in napredni, zajel pa bo štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski in svetovalno-analitični postopek, v okviru katerega je mogoče s pomočjo zastavljenih aktivnosti preveriti in izboljšati družbeno odgovorno upravljanje podjetij ter organizacij, pri tem pa je poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih revizorjev. Podlaga za implementacijo certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« so sicer načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z ZSSS in drugimi projektnimi partnerji ter s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s posameznimi vsebinskimi področji certifikata.

Pri nastajanju certifikata je tako sodelovala tudi Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotovila aktivno vlogo delavskih predstavnikov v celotnem procesu certificiranja in poskrbela, da družbeno odgovoren delodajalec lahko postane samo tisti, ki nadpovprečno dobro skrbi za varnost in zdravje pri delu svojih zaposlenih na naslednjih področjih:

  • Ergonomsko oblikovana delovna mesta in delovno okolje
  • Sodelovanje z delavskimi predstavniki
  • Varno ravnanje z nevarnimi snovmi
  • Psihosocialni vidiki zdravja in dela
  • Osebna varovalna oprema in delovna obleka
  • Prilagajanje dela glede na delazmožnost delavcev
  • Promocija krepitve zdravja
  • Zdravstvena varnost zaposlenih

Prijave na poziv so sicer mogoče že od 3. 2. 2020 naprej. Poziv je omejen in bo za leto 2020 zaključen ob zapolnitvi mest.

Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2020 je torej dostopen tukaj, več o samem certifikatu pa lahko izveste tu.

Share