ZSSS sodeluje: Za družbeno odgovornost s certifikatom

13. 12. 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pred kratkim postala eden od projektnih partnerjev podeljevanja certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«, katerega nosilec je organizacija Ekvilib inštitut.

Prvi razpis za certifikat bo objavljen januarja, nanj pa se lahko prijavijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji z vsaj petimi zaposlenimi. Do septembra 2022 bo prijava brezplačna. Certifikat bodo organizacije lahko pridobile v dveh stopnjah, pristopni in napredni, zajel pa bo štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.

Partnerji projekta so se zavezali k ozaveščanju in spodbujanju k prijavljanju za certifikat, vsak pa je vsebinsko odgovoren za eno od zgoraj naštetih področij. ZSSS bo kot socialni partner odgovorna tudi za to, da bodo na vseh ravneh upoštevane zahteve, pričakovanja ter pravice delavk in delavcev.

Področje varnosti in zdravja pri delu zaupano ZSSS

ZSSS torej sodeluje pri vseh področjih, vodi pa delo ekipe, odgovorne za varnost in zdravje pri delu. Zavzela se bo, da bo certifikat služil ljudem in da bo v korist zaposlenih ter da bo izboljšal njihovo delovno okolje. Področje varnosti in zdravja pri delu – vodja projektne ekipe je Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu –, je za nas namreč izjemno pomembno in tudi sicer ključen del naših sindikalnih aktivnosti. Sicer bomo sodelovali pri pripravi vseh predlogov in ukrepov ter poskrbeli, da bo pri tem slišan glas delavk in delavcev.

Ukrepi, s katerimi bomo poskušali njihov položaj konkretno izboljšati, so številni in raznoliki: na primer prilagoditev delovnega okolja, pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in prilagajanje dela zmožnostim delavk in delavcev …

V nadaljevanju projekta bomo po najboljših močeh sodelovali tudi v fazi podeljevanja certifikatov, kjer bomo res pazili, da bodo šli v prave roke.

Na fotografiji: predstavitev certifikata na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani, kjer je v imenu ZSSS govorila Sanja Leban Trojar (prva z desne), izvršna sekretarka ZSSS za izobraževanje in odnose z javnostmi. Foto M. M.

Share