JUNAKI ZAPOSLOVANJA

Izhodišče/ozadje projekta: Mladi v Sloveniji – o Jamstvih za mlade in (ne) zaposlenosti;

V začetku leta 2014 je Vlada Republike Slovenije potrdila izvedbeni načrt Jamstva za mlade, z namenom izboljšanja položaja mladih na trgu dela. A podobno kot v drugih evropskih državah, kljub tem ukrepom prihaja do širjenja področja negotovih oblik dela, ki segajo od agencij za zagotavljanje dela do kratkoročnih pogodb in prisilnih samozaposlitev.

V Sloveniji je bilo v letih 2014 in 2015 v okviru Jamstva za mlade izvedenih 36 ukrepov s ciljem po izboljšanju prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejše aktivacije brezposelnih mladih in zmanjšanje brezposelnosti mladih. Načrtovanih vključitev mladih med 15. in 29. letom je bilo 19.374. Ukrepi so bili realizirani do določene točke in v prihodnje bo potrebno učinkovito obravnavati ne le brezposelnosti, temveč tudi opazno povečevanje negotovosti. V zadnji letih lahko opazim vse večjo prekarnost na trgu dela, predvsem med mladim, kar je posledica vse večje fleksibilnosti trga dela in neprimerni ukrepi za zaposlovanje mladih.

Prepričani smo, da je pojav vzročno posledičen in se ga lahko oziroma mora nasloviti z enim skupnim informacijskim in promocijskim projektom. Projekt Junaki zaposlovanja je osredotočen na spodbujanje ukrepov Jamstva za mlade, s poudarkom na dostojnem delu.

Projekt Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost

Projekt, ki smo mu nadeli slogan Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost, financira Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) izvajata pa, ga v partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa.

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih Jamstva za mlade, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Mladi bodo tudi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih. V okviru projekta bomo pripravili razpis za ambasadorje, ki bodo pripravili predlog promocije na lokalni ravni. S tem jim bomo ponudili možnost, da postanejo ambasadorji Jamstva za mlade in tako prevzamejo vlogo junakov zaposlovanja. Visoka stopnja vključenosti mladih bo dosežena tudi z aktivnostmi Zavoda za zaposlovanje in organiziranimi promocijskimi dogodki v 12 različnih krajih po vsej Sloveniji, ki zajemajo vse statistične regije.

Vse o projektu – na spletni strani projekta!

 

Share