Država zapostavlja najslabše plačan operativni kader! Na ljubljanski upravni enoti za eno uro protestno prekinili delo

24. 5. 2023
Delavke in delavci na največji slovenski upravni enoti, UE Ljubljana, ki deluje na lokacijah Tobačna 5 in Linhartova 13 ter drugih krajevnih uradih, so danes ob 10:00 za eno uro protestno prekinili delo na vseh oddelkih. Pred stavbama na Tobačni in Linhartovi je Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) organiziral tudi zbor delavcev.

Glavni razlog za prekinitev dela je neodgovorno vodenje pogajanj o spremembah plačnega sistema v javnem sektorju, slabšanje delovnih pogojev, kadrovski manko in nedostojne plače. Stavkajoči zahtevajo dvig osnovnih plač za sedem plačnih razredov vsem zaposlenim, izenačitev nazivov na upravnih enotah s tistimi na ministrstvih, tako da se nazivi ne končajo pri višjih svetovalcih, in ureditev dodatka za blagajniško poslovanje (t. i. blagajniški riziko).

Predsednik sindikata delavcev ljubljanske upravne enote Dragan Stanković: »Od januarskega dviga minimalne plače precejšnjemu delu zaposlenih država doplačuje razliko do minimalne plače!«

 

Predsednik sindikata delavcev ljubljanske upravne enote Dragan Stanković je povedal, da od januarskega dviga minimalne plače precejšnjemu delu zaposlenih država doplačuje razliko do minimalne plače, plače svetovalcev pa so neprimerljive z zaposlenimi, ki opravljajo primerljivo delo na ministrstvih in v drugih državnih uradih. Država ne sme zapostavljati najslabše plačanega operativnega dela, pa je poudaril predsednik SDOS Frančišek Verk, in javnost pozval k solidarnosti z zaposlenimi na upravnih enotah kot jo ima ta do policistov in zdravstvenih delavk ter delavcev.

Predsednik SDOS Frančišek Verk: »Država zapostavlja najslabše plačan operativni kader.«

 

Na UE Ljubljana so pred prekinitvijo dela zagotovili, da je manjši del zaposlenih še naprej opravljal najnujnejše storitve, ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

V času največje dopoldanske gneče so okenca na UE Tobačna samevala.

Foto Miha Poredoš

Share