Razmišljamo o univerzalnem temeljnem dohodku – Realna možnost ali utopija?

Na nedavnem delovnem posvetu s predsedniki in sekretarji sindikatov dejavnosti ZSSS, ki je bil namenjen predstavitvi in razmisleku o univerzalnem temeljnem dohodku, sta sodelovali sociologinja dr. Valerija Korošec in raziskovalka mag. Jasmina Jerant. V …