Razmišljamo o aktivnem državljanstvu: Pravice so priborjene, ne podeljene

Sindikalno udejstvovanje že po sami definiciji pomeni tudi aktivno državljansko držo, prizadevanje za boljši jutri v svetu dela in za širše spreminjanje stvari na bolje. V družbi prevladujoč liberalni pogled temelji na predstavah, po …