Od obračuna bolniškega nadomestila do (ne)spoštovanja bolniškega reda – O bolniški odsotnosti in glavnih delavčevih dilemah v zvezi z njo

Na strokovne službe ZSSS se delavke in delavci pogosto obračajo tudi zaradi vprašanj, povezanih z bolniškimi odsotnostmi. Nekaj smo jih zbrali in ugotovili, da se jih velika večina kar ponavlja in da se jih …