AMZS – kode za popuste

Poišči svoj sindikat, prepiši svojo kodo & uveljavi svoj popust!

 

SGIT – Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije – E4F0G0Y5

Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije – I5A6W6J5

KNG – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – H4M0Y4O1

KŽI – Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije – S6P1W0K2

SDE – Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije – K5A1Q6V4

SDGD – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije – M6H1Q1N0

SDOS – Sindikat državnih organov Slovenije – T0I4R5N0

SDPZ – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije – Y4P6C4Y2

SDTS – Sindikat delavcev trgovine Slovenije – B4M1R3X5

SFOS – Sindikat finančnih organizacij Slovenije – Y2U6N0C1

SKEI – Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – F2S6K0Y5

SKVNS – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije – H5V4L4U2

SLGS – Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – Y1C4C5V0

SM+ – Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih, Sindikat Mladi plus – K6M2B3P1

SMO – Sindikat ministrstva za obrambo – Z4V4C6D0

SOPS – Sindikat obrti in podjetništva Slovenije – Z2V5S6O6

SPGS – Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije – B4C1M0X6

SSS – Svobodni sindikat Slovenije – U3R5C0Z6

SŠS – Sindikat športnikov Slovenije – K6M2B3P1

STUPIS – Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije – G4I6X5Z3

SUS – Sindikat upokojencev Slovenije – K6Y6M4W0

SZSSS – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije – T1W6W1P6

VIR – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – H5T3S1I1

Share