Anketa o Delavski enotnosti

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pripravila anketo o Delavski enotnosti, svojem glasilu, namenjeno predvsem rednim bralcem glasila s 75-letno tradicijo in zbiranju predlogov za pripravo oblikovno-vsebinskih sprememb tega osrednjega sindikalnega glasila v Sloveniji.

Anketa bo sicer objavljena tudi v prvi letošnji številki Delavske enotnosti, njeno internetno različico, odprto za odgovore rednih bralcev in tiste, ki Delavsko enotnost poznajo in berejo, do petka 19. 1. 2018, pa najdete na https://www.1ka.si/a/150849.

Redni bralci in spremljevalci glasila ZSSS, vabljeni k odgovarjanju!

Share