Bodimo solidarni in odgovorni! – Varnost in zdravje na delovnem mestu v času epidemije

27. 10. 2020

Objavljamo poziv ZSSS, s katerim informiramo delavke in delavce, člane in članice o ukrepih za zaščito varnosti in zdravja na delovnem mestu ter pozivamo delodajalce, naj naredijo vse za zaščito zaposlenih.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 določa, da so prihod na delo in z dela ter izvajanje nujnih delovnih nalog izločeni iz začasne delne omejitve gibanja ljudi med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj ter iz
omejitve prehajanja med občinami.

Da bi med opravljanjem nujnih delovnih nalog kar najbolj poskrbeli za zdravje delavk in delavcev ter s tem prispevali k zmanjševanju širjenja virusa, ZSSS delavkam in delavcem sporoča ter poziva delodajalce:

 • da v skladu s priporočili medicine dela, kjerkoli in kadarkoli narava dela to omogoča, delavkam in delavcem zagotovijo možnost dela od doma, v varnem okolju. Pri tem naj upoštevajo usmeritve in priporočila za ureditev in izvajanje dela na domu z vidika varnosti in zdravja pri delu, ki jih je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zaposlene, ki prihajajo in odhajajo na delo ter izvajajo delovne naloge, obveščamo, da mora delodajalec:

 • zagotoviti pisna in čitljivo podpisana dokazila z vsemi podatki, ki jih zahteva odlok in s katerimi se policiji po potrebi izkazuje uveljavljanje izjeme pri omejitvi gibanja,
 • zagotoviti varne delovne razmere, ki bodo preprečile okužbo na delovnem mestu tako, da:
 1. označi delovna mesta, kjer obstaja tveganje za stik s potencialno covid-19 okuženimi osebami (sodelavci in/ali strankami),
 2. na teh delovnih mesti reorganizira delo tako, da bo zagotovljena varnostna razdalja najmanj 1,5 metra,
 3. s teh delovnih mest premesti zaposlene, ki sodijo v skupino rizičnih delavcev zaradi zdravstvenih razlogov in/ali starosti,
 4. če varnostne razdalje najmanj 1,5 metra ni mogoče zagotoviti, zaposlenim (in strankam) zagotovi osebna zaščitna sredstva. (V posameznem delovnem dnevu mora biti zagotovljenih toliko zaščitnih mask, kot jih priporoča NIJZ.),
 5. v skladu z usmeritvami NIJZ prezračuje, čisti in razkužuje delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne točke),
 6. zagotavlja zaposlenim pravočasne in kredibilne informacije in nasvete,
 7. zagotovi jasna navodila o ukrepih za preprečevanje okužbe in ravnanju v primeru okužbe,
 8. seznanja zaposlene z najnovejšimi priporočili iz verodostojnih virov, kakršen je NIJZ.

Pomembno je tudi, da pripravi načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s covid-19 ter oblikuje krizni tim, ki bo določal, uravnaval in spremljal aktivnosti. V omenjeno skupino naj bodo nujno vključeni izvajalci medicine dela ter sindikalni in delavski zaupniki.

V ZSSS opozarjamo tudi na pojave tesnobe med zaposlenimi zaradi vpliva epidemije na varnost, zdravje in blaginjo delavk, delavcev in njihovih družin. Zaradi omejevanja medsebojnih stikov prihaja do osamljenosti. Vzdrževanje socialnih stikov in vzpostavljanje medsebojne opore je zato pomembno. Sodelavkam in sodelavcem (in sebi) pomagajmo z vzpostavljanjem različnih oblik medsebojne pomoči, na primer z oblikovanjem podpornih skupin za obolele in sodelavce v (samo)izolaciji.

In najpomembnejše, ne pozabimo: Bodimo solidarni! Bodimo odgovorni! Vsi!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share