Delavski semafor glasovanj poslank in poslancev po sprejetju pokojninske reforme

3. 12. 2010

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije nadgrajuje dosedanjo črno listo poslank in poslancev, na katero so bili uvrščeni vse tiste poslanke in poslanci, ki so s svojim glasom pripomogli k sprejemu zakonodaje v škodo delavk in delavcev.

 

Delavski semafor glasovanja poslank in poslancev, nadgradnja črne liste poslank in poslancev, vključuje prek glasovanja konkretnih poslank in poslancev informacije o tem, v kolikšni meri poslanka oziroma poslanec sledita delavskim interesom.

 

V Delavski semafor glasovanja poslank in poslancev so zajete odločitve poslank in poslancev glede zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, zakona o malem delu in zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tudi o glasovanju 14. 12. 2010, ko je bila sprejeta pokojninska reforma.

Povezava na objavo Črne liste poslank in poslancev

Share