Kmalu nova tematska številka Delavske enotnosti: “Delavstvo, podnebne spremembe, sindikati”

15. 4. 2019

Kaj?

Tajajoči se ledeniki, nevarni vročinski valovi, dvig morske gladine, umirajoči koralni grebeni, zime brez snega, srhljivi gozdni požari od Kalifornije do Švedske, suše, poplave, pa dolge, brezplodne podnebne konference in sporazumi, ki ostajajo mrtva črka na papirju, ter globalni protesti mladih za podnebno pravičnost …

Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v kateri se bomo ukvarjali s ključno, najpomembnejšo temo našega časa, ki že danes močno določa svet, v katerem živimo. Tokrat bomo pisali o – podnebnih spremembah, o tem, kaj in zakaj moramo o njih vedeti delavke in delavci ter sindikati, in kako lahko združimo delavski in okoljski boj.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti »Delavstvo, podnebne spremembe, sindikati« izide 25. aprila 2019.

Zakaj?

Ker si je težko predstavljati mirno in ustaljeno življenje, ko naš planet že danes pustošijo ekstremni vremenski dogodki in okoljske katastrofe. Ker je težko poslušati visokoleteče besede svetovnih elit o reševanju podnebne krize, medtem ko emisije toplogrednih plinov naraščajo iz leta v leto.

Ker, kakorkoli obračamo, podnebne spremembe ne vplivajo le na okolje, ampak tudi na druge življenjske vidike, točneje na delo in delovna mesta. Ker je naloga sindikatov varovanje delavk in delavcev ter njihovih delovnih mest in skrb za kakovost zaposlitev. Po drugi strani pa prav podnebne spremembe ‘ubijajo’ delovna mesta, zmanjšujejo delavčevo varnost, ogrožajo zdravje zaposlenih in vplivajo tudi na kakovost njihovega življenja.

Ker je zdravo in varno okolje v interesu vseh. Ker na mrtvem planetu ne bo novih zaposlitev. Ker moramo biti sindikati vedno na strani šibkejših: ne le na delovnem mestu, ampak v družbi nasploh. Ker je že zdaj jasno da bodo podnebne spremembe najbolj prizadele tiste najšibkejše, najrevnejše, manj premožne, torej posameznice in posameznike, ki so že tako ali tako podvrženi slabših pogojem dela.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 19. aprila 2019.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Berite, da boste vedeli!

Share