Demografski sklad je zelo pomembna finančna institucija za prihodnost

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) in Sindikata delavcev trgovine Slovenije so na novinarski konferenci, v torek, 18. julija 2017, predstavili začetna stališča do predloga zakona o demografskem rezervnem skladu.

Kot so povedali predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm, predsednica SUS Frančiška Ćetković in generalni sekretar SDTS Ladislav Rožič, gre za izredno pomembno področje, za katero se zavzemajo že zelo dolgo, saj pokojninski sistem in siceršnja javna sredstva ne omogočajo optimističnih pokojninskih pričakovanj, zaradi česar je pomembna tudi ustrezna ureditev tega sklada.

Za ustrezno izpolnjevanje namena demografskega sklada je pomemben obseg javne lastnine, njeno namembnost, upravljanje, pa tudi ustrezno upravljanje samega sklada, določitev njegovih osnovnih pravil in možnost vpliva delavske in državljanske strani na njegovo delovanje, so poudarili. Prav tako je nujno v sklad oddeliti ustrezen obseg sredstev in jih zavarovati pred nenamenskim in zgodnjim trošenjem.

Seveda bo treba določiti zadostne trajne vire za polnjenje sklada, od odprodaj kapitalskih naložb države v upravljanju SDH naj se skladu nameni 20 odstotkov kupnin in ne le predvidenih 10, delež dividend od kapitalskih naložb države v upravljanju SDH pa naj namesto desetih znaša 50 odstotkov.

Med stalne vire naj se doda tudi del pobranih sredstev nepremičninskega davka, ko bo uveden, prihodke od koncesij na podlagi vode ter prihodke iz upravljanja gozdov v državni lasti. Eden od ciljev sklada mora biti tudi dolgoročno lastništvo ključnih strateških in pomembnih naložb, denimo Telekoma, Luke Koper in Petrola. ZSSS predlaga, da država in SDH preneseta naložb na sklad v obliki dokapitalizacije in ne z zamenjavo.

ZSSS predlaga še, da se delež kapitalskih naložb poveča na 60 odstotkov, delež finančnih naložb zmanjša na 35 odstotkov, delež nepremičnin pa naj znaša pet odstotkov (po predlogu pa naj bi imel sklad v petih letih 50 odstotkov finančnih naložb, 30 odstotkov kapitalskih in 20 odstotkov nepremičninskih naložb).

Za neodvisnost in samostojnost demografskega sklada

Preprečiti je treba politični vpliv na sklad, zagotoviti strokovno upravljanje in omogočiti več predstavnikov sindikatov in upokojencev v nadzornem svetu sklada (ta naj ima po predlogu ZSSS namesto predlaganih devet 11 članov, z dodatnima članoma iz vrst sindikatov in upokojenskih organizacij). Nesprejemljiv je predlog, da Slovenski državni holding (SDH) še naprej upravlja z vsemi naložbami, v katerih bo imel delež tudi demografski rezervni sklad.

Predlog zakona o demografskem rezervnem skladu, bo v javni razpravi do 15. avgusta, vanj se bo predvidoma preoblikovala Kapitalska družba, skupščina sklada pa bo vlada.

Pripombe ZSSS na predlog zakona o demografskem rezervnem skladu

Share