Kljub sindikalnim pozivom država ne bo razbremenila odpravnin delavk in delavcev v primeru likvidacije gospodarskih družb

12. 5. 2021

Ministrstvo za finance je nedavno zavrnilo sindikalni predlog po razbremenitvi odpravnin delavk in delavcev v primeru likvidacije gospodarske družbe. V nadaljevanju delimo naš odziv.

V zadnjem času se srečujemo z vedno več primeri, ko podjetja zaradi zniževanja stroškov poslovanja in cenejše delovne sile svoje obrate v Sloveniji zapirajo in jih selijo v države, kjer bodo ti stroški nižji. Gre za podjetja, ki ustvarjajo dobičke, njihovo poslovanje je stabilno in nimajo težav s plačilno sposobnostjo. Lastniki takšnih podjetij se z razlogom nižanja stroškov odločijo za zaprtje gospodarske družbe in izvedejo postopek likvidacije pravne osebe. Pogosto gre za podjetja, ki so v času epidemije koristila in prejemala državno pomoč.

Delavke in delavci v takšnih podjetjih prejemajo nizke plače, ki so tik nad minimalno plačo in tako ob zaprtju podjetja in izgubi zaposlitve prejmejo tudi nizke zneske odpravnin. Takšna odpravnina jim v času iskanja nove zaposlitve, ob nizkih prejemkih nadomestila za brezposelnost ne zagotavlja ustrezne socialne varnosti in preživetja. Zgornja meja izplačila odpravnine je zneskovno omejena, prekoračitev pa pomeni manjše neto izplačilo za delavca.

Tudi zato je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije na ministrstvo za finance naslovila poziv, da se za odpravnine v primerih likvidacije gospodarske družbe v celoti odpravi omejitev zgornjega zneska, ki je davčno razbremenjen. Tako bi delavci ob izgubi zaposlitve lahko prejeli višji znesek, ki bi pozitivno vplival na njihov materialni položaj. Lastniki podjetij v procesu pogajanj namreč ne pristajajo na višje zneske odpravnin delavcev tudi zaradi razloga davčne ureditve odpravnin. Davčna razbremenitev bi tako pomembno prispevala k možnosti izplačil višjih zneskov in k zaščiti delovnih mest v Sloveniji.

Pojasnilo: Delavcem ob prenehanju delovnega razmerja v takšnem primeru v skladu z ZDR-1 pripada odpravnina, ki je odvisna od časa trajanja delovnega razmerja pri delodajalcu in njihove plače. V skladu z Zakonom o dohodnini je najvišji znesek odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi davčno razbremenjen do višine desetkratnika plače delavca. V primeru, da je izplačana odpravnina v višjem znesku, pa delavec na razliko plača akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.

Predlogu davčne razbremenitve odpravnin v primeru likvidacije gospodarske družbe ministrstvo za finance ni naklonjeno in ga zavrača. Nesprejemljivo je, da se v pojasnilu zavrnitve predloga sklicuje, da gre zgolj za ozko skupino delavcev in da bi ob tako predlagani davčni razbremenitvi odpravnin prišlo do drobljenja davčnega sistema.

Ob trenutno predlaganem davčnem paketu, ki naj bi prispevalo k večji konkurenčnosti gospodarstva, k ohranjanju delovnih mest in k večjim neto prejemkov vseh zaposlenih, je takšen odziv in zavrnitev našega predloga osupljiv. Država bo razbremenila delodajalce in kapital, v primeru večjih neto odpravnin za delavce, ki bodo odpuščeni, pa se postavi na stališče, da je taka razbremenitev neupravičena? Bolj verjetno je, da ponovno ščiti delodajalce pred večjimi stroški zaradi zapiranja obratov s Sloveniji in jim s tem omogoča, da podjetja lažje zapirajo. Svoj predlog bomo zato skušali uveljaviti v zakonodajnem postopku preko amandmajev, bodisi v interventni zakonodaja ali pa v postopku sprejemanja davčne zakonodaje, ki pa bo sprejeta prepozno, da bi pomagala delavcev, ki bodo do takrat že izgubili zaposlitev.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Share