Iz Delavske enotnosti, št. 14, leto 2017: Ustvarja se sodna praksa

»Tožnik je pri toženi stranki zaposlen kot voznik in je v spornem obdobju opravljal delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Ker tožnik na vtoževane dneve ni imel predvidene delovne obveznosti, je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da ni upravičen do nadomestila za praznik,« izvemo iz sodbe (VDS0015972) višjega delovnega in socialnega sodišča, kjer pojasnjujejo, da je delodajalec po devetem odstavku 137. člena ZDR-1 delavcu dolžan plačati nadomestilo plače za čas praznika le za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela.

Vrhovno sodišče se s sodbo višjega delovnega in socialnega sodišča ne strinja in si postavlja vprašanje, ali ni tako prerazporejanje delovnega časa zloraba zakona oziroma pravice delavca do nadomestila plačila za čas praznika. Prav zato so uvedli revizijo postopka.

Andreja Toš Zajšek, samostojna pravna svetovalka ZSSS, pojasnjuje stališče ZSSS s primerom: »Delavec je bil zaposlen kot voznik. V določenem obdobju je opravljal delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Delavci pri delodajalcu delajo po vnaprej znanih urnikih, ki se v času praznikov prilagodi jo potrebam delovnega procesa, torej tudi potrebam naročnikov tako, da se delovni čas praviloma skrajša. Delo v turnusu praviloma zajema dva koledarskega dneva (od 18.00 prvega dne do 7.00 naslednjega dne), v času praznikov pa se delo zaključi ob koncu predprazničnega dne (ob 00.00), delo na dan praznika ni predvideno. 

Takšna začasna prerazporeditev delovnega časa je pravno dopustna le v primeru, če delo delavca ni potrebno, tudi če ne bi bilo praznika! Torej bi se zanj delo zaključilo na tako imenovani “predpraznični” dan ne glede na prihajajoči praznik! Planirati začasno prerazporeditev delovnega časa na dan praznika tako, da se za delavca ne predvidi delovni dan, vse pa z namenom, da se delavcu ne izplača pripadajoče  nadomestilo plače  za praznični dan, je nezakonito! Delodajalec s takšnim ravnanjem krši Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD) ter 137. člen ZDR-1.«

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ), ki ima v družbi, ki v teh sodbah nastopa kot tožena stranka, svoje člane, je delodajalca že pozval, naj zadevo uredi v čim krajšem času v korist delavk in delavcev. Ker je tudi sicer v družbi znano nezadovoljstvo zaposlenih, od poslovodstva pričakujejo, da se bo to zgodilo še v tem mesecu. Delavke in delavce pa SDPZ poziva, naj se ob zaznanih kršitvah svojih pravic obrnejo na pravno službo ZSSS v svoji regiji oziroma območju.

Mojca Matoz

Bi brali več? Priskrbite si svoj izvod Delavske enotnosti!

Share