Pet novih inšpektorjev za delo – norčevanje iz pravic delavcev

12. 4. 2018

V ZSSS smo ogorčeni nad odločitvijo Vlade Republike Slovenije, da se v letošnjem letu zagotovi zaposlitev zgolj petih novih inšpektorjev za delo! Naj takoj pojasnimo: Že poziv pristojnega Odbora za delo, družino in socialne zadeve pri Državnem zboru Republike Slovenije po zaposlitvi dodatnih 20 inšpektorjev za delo ne odraža dejanskih potreb Inšpektorata Republike Slovenije za delo, vendar vsaj daje upanje v nek opaznejši premik.

Odločitev Vlade Republike Slovenije, da namesto 20 inšpektorjev, zaposli le 5, vidimo kot izključno predvolilno potezo, ki se bo zapisala v statistiko delovanja te vlade v smislu »v času delovanja te vlade se je število inšpektorjev za delo povečalo«.

Zgolj pet dodatnih zaposlitev na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo namreč ni in ne more izboljšati njegove učinkovitosti, prispevati k zmanjševanju kršitev pravic delavcev, zmanjšati zaostankov pri obravnavi prijav kršitev, izboljšati delovnih pogojev inšpektorjev, povečati zaupanja ljudi v delo državnih organov in v samo pravno državo ali zamejiti vedno bolj  razširjenih oblik prekarnega dela.

Če bi Vlada Republike Slovenije imela resničen namen zagotoviti spoštovanje pravic delavcev tudi v praksi, bi zagotovila zaposlitev najmanj 150 do 200 dodatnih inšpektorjev za delo, spremenila način delovanja inšpektorata, zaostrila sankcioniranje odgovornih oseb delodajalcev,  jim v primeru dokazanih kršitev prepovedala opravljati vodilno funkcijo najmanj za 7 let, kršitelje pravic delavcev pospešeno kazensko preganjala, učinkoviteje izterjala globe, ki jih inšpektorat za delo izreka in še bi lahko naštevali. Ne smemo tudi pozabiti, da učinkovitejši inšpekcijski nadzori v povezavi z učinkovitejšo izterjavo izrečenih glob lahko prispevajo znatna sredstva v državni proračun. Na vse to smo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije v preteklosti že večkrat opozarjali. Žal brez uspeha.

Odločitev Vlade Republike Slovenije razumemo kot norčevanje iz pravic delavcev, iz ljudi, ki so jim kršene temeljne človekove pravice; pravica do poštenega plačila za opravljeno delo, pravica do dnevnih in tedenskih odmorov in počitkov, pravica do prijaznega delovnega okolja, pravica do dostojanstva. Gre za norčevanje iz ljudi, ki so zmogli toliko poguma, da so zoper svojega delodajalca podali prijavo na inšpektorat za delo zaradi neplačila plač, prispevkov, regresa za letni dopust, potnih stroškov, povračila malice, nespoštovanja določb o delovnem času …

Marsikateri izmed njih je zaradi tega tudi izgubil službo ali bil kako drugače šikaniran s strani svojega delodajalca. Nesporno bi lahko tudi inšpektorat za delo opravljal inšpekcijske preglede drugače, učinkoviteje, vendar je jasno da število inšpektorjev ne sledi številu  pravnih subjektov, ki zaposlujejo delavce in  jih je absolutno premalo!

Očitno želja države po čim večji rasti BDP-ja in dvigu konkurenčnosti na račun pravic delavcev ne pozna meja. Svobodna gospodarska pobuda in ustvarjanje gospodarskih elit sta prevladali nad pravičnostjo in dostojanstvom za delavca ter ustvarili situacijo, kjer je pravica delavca zgolj še črka na papirju.

Na podlagi zapisanega Zveza svobodnih sindikatov Slovenije poziva vse  politične stranke, da se v svojih volilnih programih in  nastopih opredelijo tudi do vprašanja, kako zagotoviti spoštovanje zakonskih predpisov s področja delovnih razmerij in kolektivnih pogodb v praksi ter kako zaščiti prijavitelje kršiteljev. Vloga in način delovanja inšpektorata za delo, njegova popolna neodvisnost ter zlasti število delovnih inšpektorjev imajo pri tem nesporno – odločilno vlogo.

 

Poslana izjava:

Protest ZSS glede zaposlovanje na IRSD, 12. 4. 2018

Share