Sindikalistke in sindikalisti nismo samo imena in priimki na papirju ali ljudje brez obrazov. Smo samo ljudje, mame, očetje, sestre, brati, hčerke in sinovi, ki pa nas povezuje eno – pripravljeni smo se boriti zase in za svoje kolege, kolegice. Le malo od nas je ‘profesionalk, profesionalcev’, torej plačanih za delo, ki ga opravljamo. Večina smo zaposleni, kot ti, kot vi … ki svoj delovni in (večinoma) prosti čas namenjamo boju za odpravo krivic in kršitev, za izboljšanje delavskih pravic, za boljši danes in jutri, za vse. Spodaj se predstavljamo in pojasnjujemo, zakaj smo se včlanili v sindikat, kako nam je sindikat pomagal in zakaj je dobro biti član sindikata. Če imaš svojo zgodbo, se nam javi na zsss@sindikat-zsss.si!

Zakaj ste se včlanili v sindikat?

»V sindikat sem se včlanila zato, ker se mi je to zdela popolnoma normalna stvar, saj so bili člani vedno moji starši, partner, danes pa je ob svoji prvi zaposlitvi tudi moj sin.«
Marjetka Mušič, Sindikat delavcev trgovine Slovenije

»Preventivno. V primeru, da bi imel probleme z delodajalcem, bi zaprosil sindikat, da me zavaruje.«
Miran Šumandl, Sindikat Glosa

»V sindikat sem se včlanil, da sem se skupaj s sodelavci in sodelavkami lahko izboril za pravice, ki bi sicer ostale le nedosegljive želje, zapisane v zakonih in kolektivnih pogodbah!«
David Švarc, Svobodni sindikat Slovenije

»Zaradi same organiziranosti delavcev v neko organizacijo.«
Danilo Hanžel, KZ Lenart

»Ker čutim, da potrebujem zaščito, kot zaposleni se mi kršijo pravice.«
Irena German, ZC Ruj

»Zaradi želje po čimboljšem delovnem okolju in pogojih, ki pripomorejo k boljšim plačilnim pogojem, letnim dopustom …«
Sebastjan Klinc, VOKA Celje, SKVNS

»Ker sem tako videla prihodnost delavstva.«
Stanka Adamič, ZSSS Stupis

»Članica Sindikata KŽI Slovenije sem že dolga leta – 26 let. Zakaj sem se včlanila takrat, niti nisem razmišljala, ker so bili to časi, ko so bili skoraj vsi zaposleni člani sindikata.«
Darja Kupljen, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

»Ker menim, da bi se moral vsak zavedati, da smo tudi delavci pomemben člen v družbi in je naša dolžnost, da se borimo za boljšo in bolj pravično družbo. Članstvo v sindikatu je prvi korak. Združeni bomo pri tem lahko bolj uspešni.«
Katja Iskra, Sindikat JP Komunala Ilirska Bistrica

»Včlanila sem se zato, ker mi ponuja varnost pred odpustitvijo, saj sem starejša delavka ter različne ugodnosti.«
Nada Klajnšek, STUPIS

»Prepogosto je razmišljanje, da so pravice samoumevne, da tako pač je. Vzorec razmišljanja “še dobro, da je tako, kaj več od tega se pa tako in tako ne da doseči“, je nevaren za nas in družbo.«
Andrej, SKEI ETI Izlake

»V sindikat sem se včlanila zato, ker je edina organizacija, preko katere se delavci lahko borimo za svoje pravice.« Marjana Mrak, SKVNS

»Na eni strani je šlo za logično nadaljevanje poti, ki se je začela s študijem sociologije kulture in nadaljevala s publicističnim delom, pri katerem sem raziskoval aktualne pomembne družbene, ekonomske, socialne in politične vsebine oziroma tematike, po drugi strani pa me je k sindikalnemu udejstvovanju spodbudila tudi – večini mladih znana – izkušnja prekarnega življenja in dela, ki od človeka zahteva (re)akcijo.« Gregor Inkret, Sindikat Mladi plus

»Ob neupravičeni izredni odpovedi mi je še isti dan na klic in mail prvi odgovoril ter prisluhnil sindikalist iz OO ZSSS Kranj. Takoj mi je svetoval, me pomiril in usmeril do zastopnice ter odvetnika, s katerima smo dokazali neupravičeno odpoved s strani delodajalca. Ker sem takoj videla njihov trud, sem se tudi takoj včlanila v sindikat. Hvaležna sem vsem, ker so verjeli v mene in mi takoj pomagali, ko sem bila na dnu. Delavci moramo biti bolj enotni.« Sandra Lavrič

»Zaradi timskega duha (držimo skupaj), ugodnosti in popustov, pomoči sindikata, v kolikor se znajdemo v težavah.« Kristina Ludvik Lošdorfer, VIR

»V sindikat sem se včlanila zato, da tako podpiram pravice delavcev, sem seznanjena z dogajanjem in na nek način sodelujem pri uresničevanju sprememb v korist delavcem.« Tatjana Helena Kragelj

»Sindikat smo ustanovili in sem se vanj včlanil, ko se je situacija v podjetju naglo slabšala z vidika odnosov, pritiska na zaposlene in odpuščanj.« Miha Kočevar, Sindikat A1 – SSS

 

Kako vam je sindikat pomagal?

 

»Pomagal mi je slišati krivice, ki so se dogajale delavcem v nekaterih podjetjih, naučil me je solidarnosti in prisluhniti članom sindikata tudi takrat, ko so osebno rabili finančno ali pravno pomoč.«
Tatjana Luskar, Kovintrade Celje

»Meni osebno smo rešili problem s prevozom na delo in z dela. Bil sem nepravilno prikrajšan potnih stroškov, ki sem jih kasneje le iztožil na delovnem sodišču in si s pomočjo sindikata in pravne službe izboril pravične potne stroške.«
Vojko Kondić, ZC Ruj

»Sindikat mi je pred novim šolskim letom nesebično priskočil na pomoč z nakazilom enkratne denarne pomoči, da sem lažje kupila šolske potrebščine. Brez te pomoči bi sama takrat težko zmogla še to dodatno finančno breme. Še danes sem hvaležna za podporo in razumevanje s strani sindikata.«
Barbara F.

»Sindikat mi pomaga od začetka včlanitve pa vse do danes. Kar kot posamezniki nismo uspeli rešiti, sedaj z veliko pomočjo naše zunanje zaupnice rešujemo in se pozitivni rezultati že kažejo.«
Simona Horvat, Sindikat GiT

»Bil sem iz krivdnih razlogov odpuščen, sindikat mi je pomagal rešiti spor in povrniti zaposlitev.«
Grega Kojc, ZC Ruj

»V času mojega začetnega članstva, nam je sindikat organiziral razne izlete in ekskurzije, srečanja s sodelavci. To je veliko pripomoglo k pozitivnemu odnosu v službi. Poleg tega se je sindikat zavzemal za nekatere pravice, ki bi jih delodajalec ukinil (malice, prevoz na delo …). Kakšen je res pravi pomen delovanja Zveze svobodnih sindikatov in zavzemanja za delavca sem dojela šele ob stečaju, ko je bilo mojim sodelavcem in meni odvzeto človeško dostojanstvo.«
Magda Mrvoš, Sindikat delavcev Trgovine

»Ko smo v narekovajih zamenjali delodajalca, bi izgubili vse pravice, kot so jubilejne nagrade … Takrat sem zaprosila za pomoč našo pravno službo, kjer smo dosegli aneks k pogodbi, tako da so nam ostale vse pravice, za kar sem hvaležna.«
Janja Košak, Sindikat podjetja Kruh pecivo Maribor

»Članica sindikata sem od začetka, ko sem pričela delati v vrtcu. Naši zastopniki se vedno trudijo za nas, nas informirajo o vseh dogajanjih in se trudijo za boljše pogoje vseh zaposlenih. Meni osebno pa je sindikat priskočil na pomoč tudi, ko sem bila v finančni stiski.« J.D.

»Imam 28 let delovne dobe in delam kot pomočnica vzgojiteljice. Kakšne plače imamo verjetno že vsi veste – prenizke!! Prav zaradi naših ZAVZETIH SINDIKALNIH DELAVCEV pa se je moja plača malo povišala. Verjemite mi, da se pri majhnih dohodkih tudi to pozna. HVALA SINDIKAT.« Barbara Prosen

»Pozitivna izkušnja s sindikatom je zlasti izpred nekaj let, ko se je postavil v bran zaposlenim in meni osebno, tako da sem ohranil delo, pa tudi odnosi v podjetju so se sčasoma bistveno izboljšali. Brez sindikata do teh pozitivnih sprememb verjetno ne bi prišlo in bi se lahko situacija odvila bistveno slabše.« Miha Kočevar, Sindikat A1 – SSS

»Kot članica sindikata imam občutek, kot da sem na pogajanjih za boljše razmere na in za delo tudi jaz. Zato, ker sem članica sindikata, sem uspela zadržati službo, še več, dobila sem tudi ustrezno odškodnino.« Gordana Jović

»Delodajalec mi ni priznal delovne dobe v tujini, s pomočjo sindikata pa mi je to uspelo.« Lea Arbeiter, Zdravstveni inšpektorat RS

»Če ne bi bila članica sindikata, po trajni bolniški odsotnosti ne bi dobila denarne pomoči(solidarnostna pomoč), pravno pa me zastopa tudi v zvezi s tožbo delodajalca glede povračila stroškov prevoza.« Rosanda Česen, ZSSS – DUK Kranj

»Zaposlena sem v bila podjetju, ki ga je kupilo drugo podjetje, tega je kupilo tretje podjetje … Ko je bilo potrebno izplačati jubilejno nagrado za trideset let delovne dobe, se je zataknilo. Zaradi vseh menjavanj lastnikov podjetja, mi je zadnje podjetje izplačalo nagrado samo za dvajset let. Najprej sem se sama borila, da bi dobila razliko, ki mi je po mojem prepričanju pripadala, vendar so bili v podjetju gluhi na moja prigovarjanja. Tako sem se oglasila pri našem sekretarju ZSSS, ki je napisal dopis, in po prejetju dopisa v mojem podjetju sem z naslednjo plačo prejela razliko jubilejne nagrade.« Ljubica Hunjadi, ZSSS Sežana

»Sindikat mi je pomagal že večkrat z enkratno finančno pomočjo za kurjavo, za kar sem zelo hvaležna.« Tatjana Helena Kragelj

»Ko sem bila dlje časa v bolniškem staležu, sem dobila enkratno denarno pomoč. Sindikalisti se zavzemajo za naše pravice na ravni države.« Zinka Grobelnik

»Sem sindikalni zaupnik in v tem boju za boljše pravice delavcev smo izborili boljšo osnovno plačo v podjetju, kjer sem zaposlen.«
Jožef Koser, SDPZ

»Sama ga konkretno še nisem rabila, nikoli pa se ne ve. Vem, kje poiskati pomoč.«
Suzana Lebar, Sindikat KŽI Slovenije

 

 

Zakaj je dobro biti del sindikata?

»Zaradi varnosti pred kršenjem pravic zaposlenih. Zaradi brezplačne pravne pomoči. Zato, ker iz prve roke izveš, kakšne so tvoje pravice.«
Gordana Jović, VIR Vrtec Ptuj

»V tem času, ki ga živimo, je sindikat zelo pomemben. Kapitalisti si polnijo žepe, a za delavce denarja ni. Če bomo tiho in nič storili zase, bomo še naprej delali za drobiž in počasi nam bodo vzeli pravice, ki so bile težko izborjene. Zato je pomembno, da se sindikalno organiziramo. Skupaj smo močnejši!!!«
Damjan Kostanjevec, SKEI ETI Izlake

»A victora for one is a victory for all!« / »Zmaga enega je zmaga za vse!«
Mitja Šuštar, Sindikat Glosa

»Zaradi ugodnosti in socialnega dialoga ter zaščite naših pravic in zavedanja odgovornosti.«
Maja Šelekar, SKVNS

»Sindikat je zaradi zavzmanja za pravičen položaj delavca in njegovega nagrajevanja, solidarnosti in zaščite še zelo potreben. V skupnosti je moč. Individualizem ima začasne učinke, razdrobljenost pa škoduje.«
Miloš Mikolič, Sindikat upokojencec Slovenije

»Ker smo v času, ko je posameznik nemočen proti kapitalu in je pomembno, da združimo moči, ker vemo, da smo SKUPAJ MOČNEJŠI. Sindikat mi nudi brezplačno pravno pomoč in zastopanje v delovnopravnih sporih na sodiščih. Čeprav so minimalne pravice zagotovljene z ustreznimi zakoni in kolektvnimi pogodbami, lahko dober sindikat v podjetju izbori bistveno višji nivo pravic zaposlenih.«
Darja Kupljen, Sindikat KŽI Slovenije

»Dober sindikat je kot zares dober osebni (družinski) zdravnik. Čeprav nimaš nič proti, če ga praktično nikoli ne rabiš, pa ti nekje v podzavesti daje občutek resnične varnosti oziroma veš, da se lahko na njega zaneseš, če bi ga potreboval danes, jutri ali čez deset let.«
Joco, ZSSS Regijska organizacija zahodne Slovenije

»Skupaj smo močnejši pri uveljavljanju delavskih pravic in dobimo pomoč takrat, ko jo potrebujemo.« Marjana Mrak, SKVNS

»Ker je samo skupaj, s skupnim delom, bojem, aktivizmom, ozaveščanjem, informiranjem mogoče spremeniti svet in družbo, v kateri živimo, na bolje.« Gregor Inkret, Sindikat Mladi plus

»Sindikat je vedno dobrodošla pomoč z razumevanjem in dobrimi nasveti.« Vesna Kontič

»Sindikat v podjetju predstavlja protiutež, ki lahko v oteženih pogojih s svojimi aktivnostmi omeji ali prepreči samovoljo uprave in se zavzema za boljše pogoje za delavce. Hkrati lahko v primeru, ko je vodstvo naklonjeno sodelovanju, pomembno prispeva k dobrim odnosom v podjetju in prenosu informacij med delavci in vodstvom.« Miha Kočevar, Sindikat A1 – SSS

»Delovanje in članstvo v sindikatu predstavlja le prednosti, saj (vsaj, kar se velikih sistemov tiče) uravnava in blaži napetost med delodajalcem in delavci ter tako pripomore k boljši delovni klimi podjetja.« Vanja Mekinc, Sindikat Dnevnik – SSS

»Če so problemi z delodajalcem, šefom, sodelavci, plačo, nadurami, dopustom, poklicnim zavarovanjem … se obrnem na sindikat. Vedno imamo na voljo pravno pomoč, člani sindikata pa smo med sabo solidarni in pomagamo socialno šibkim. Sindikat ne pozabi na svoje člane takrat, ko so bolni. Sindikat spodbuja in sodeluje pri promociji zdravja pri delu ter spremlja varstvo pri delu in opozarja na varnost delavcev.« Erika Brnot

»Preprosto všeč mi je, da pripadam skupnosti, ki se bori za malega človeka.« Gordana Jović

»Sam ne veš, kakšne pravice imaš na delovnem mestu, sindikat pa te pravice dobro pozna in nudi tudi vso pravno pomoč.« Rosanda Česen, ZSSS – DUK Kranj

»Ker je v danem trenutku, ko so kršene pravice delavca, sindikat prvi, na katerega se lahko nasloniš, in v dani situaciji izveš, ali imaš prav in kako postopati.« Ljubica Hunjadi, ZSSS Sežana

 

*Rubrika ni dokončna. Sproti jo dopolnjujemo z novimi izjavami.

 

Bi želeli deliti svojo izkušnjo? Pošljite jo na e-naslov: zsss@sindikat-zsss.si. Z veseljem jo objavimo.

Share