Namesto pošte v nabiralniku – stavka?

6. 2. 2019

Oba reprezentativna sindikata Pošte Slovenije – Sindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije (SDPZ) in Sindikat poštnih delavcev (SPD) sta danes napovedala stavko zaposlenih na Pošti Slovenije in v Invalidskem podjetju Pošte Slovenije (IPPS).

Predstavniki obeh sindikatov so v okviru današnje izjave za javnost v Poštnem logističnem centru v Ljubljani predstavili stavkovne zahteve ter datum pričetka stavke (19. februar), do katere bo prišlo, če pogajanja s predstavniki delodajalca ne bodo uspešna.

»SDPZ in SPD že leta opozarjata na delovne razmere na Pošti Slovenije, ki niso ustrezne. Predvsem smo opozarjali na to, da je premalo kadrov, da je na pošti premalo zaposlenih, in da zato prihaja do prevelike obremenjenosti posameznih delavcev, ki morajo zato oddelati več kot osem ur in to redno, kar na letni ravni pripelje do 133 tisoč ur viška. Vsaj tako je bilo v lanskem letu,« je poudarila generalna sekretarka SDPZ Saška Kiara Kumer.

Poštni delavci in delavke zahtevajo zlasti boljše delovne pogoje ter manj obremenitev in se ne strinjajo več s tem, da je treba še malo potrpeti, ampak predlagajo in zahtevajo od Pošte Slovenije, da zagotovi zadostno število zaposlenih, ki bodo lahko delo opravljali. Sedanje razmere namreč ogrožajo tudi varnost in zdravje zaposlenih.

Sindikalno članstvo je tako po notranjem sindikalnem preverjanju stališč konec januarja doseženi predlog dogovora med sindikatoma in vodstvom družbe zavrnilo. V prvem planu so zdaj razmere za delo in ne plačilo, so še povedali sindikalisti. Dogovor bi sicer prinesel določene pozitivne učinke (med njimi višji regres, uskladitev plač, višje povračilo stroškov prevoza ter dodatke za mentorstvo in rezerve), a ne bi odpravil preobremenjenosti kot ključne težave poštnih delavk in delavcev. Ti se namreč vsakodnevno soočajo z delom prek polnega delovnega časa, menjavo rajonov ali poslovalnic zaradi nadomeščanja odsotnih sodelavcev in drugimi neugodnimi delovnimi pogoji.

Stavkovne zahteve

Stavkovni odbor SDPZ Pošte Slovenije in IPPS poziva delodajalca in predstavnike lastnika, naj se nemudoma lotijo aktivnega reševanja težav, ki so privedle do uporabe najmočnejšega sredstva sindikalnega boja, stavke zaposlenih. Stavkovne zahteve zajemajo ukrepe, ki so jih sindikati že večkrat izpostavili, a jih delodajalec ni sprejel oziroma uresničil, čeprav bi z njimi rešili ključne težave: pomanjkanje delovne sile, velik delež bolniških odsotnosti in fluktuacijo zaposlenih, preveliko delovno obremenjenost obstoječega kadra in slabe medsebojne odnose. Tako sindikat med drugim zahteva zagotovitev ustreznega števila zaposlenih na Pošti Slovenije in v njenem invalidskem podjetju, ustrezno razporejanje delovnega časa, višjo raven varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa želijo zagotovitev stimulativnega plačila za delo in povračila stroškov, ki bo privlačno tudi za potencialne zaposlene, ter odpravo finančnih ukrepov, izvedenih med krizo.

»Pravice naj vrnejo na predkrizno raven,« je bila jasna generalna sekretarka SDPZ Saška Kiara Kumer in se takoj po izjavi za medije skupaj s sindikalnimi kolegi odpravila na pogajanja s poslovodstvom.

Sindikalisti so poudarili tudi, da zanje stavka ni cilj, ampak le sredstvo za zagotovitev boljših razmer za delavce. Do pogajanj, ki bodo do napovedane stavke potekala intenzivno, pa bodo pristopili odgovorno. »Če je volja, bo tudi pot,« je na vprašanje, ali pričakujejo pozitiven razplet pogajanj v tako kratkem času, odgovoril pooblaščenec SPD Saša Gržinič. Pred novinarje je stopila tudi predstavnica poslovodstva in prav tako zatrdila, da se bodo pogajali odgovorno. Morebitna stavka bo potekala skladno z zakonodajo, upoštevan pa bo tudi zakon o pošti.

Sindikata sta s svojimi zahtevami seznanila tudi predstavnike lastnikov, vlado in SDH, od katerih prav tako pričakujeta razumevanje sindikalnih prizadevanj.

P. S.: Na spletni strani Sindikata delavcev prometa in zvez je mogoče prebrati tudi posebno sporočilo o sami stavki, namenjeno članom in članicam. Delimo odlomek:

»Skupaj s sindikatom SPD smo predvideli datum stavke, ki je 19. 2. 2019. Na kakšen način se bo stavkalo, če bo do stavke prišlo, boste vsi obveščeni sproti. Najpomembneje je, da se vsi zavedamo, da je delodajalcu treba dopovedati, da so razmere resne in da so spremembe nujne! Stavka lahko vsak, ne glede na članstvo v sindikatu, saj zaostrujemo socialni dialog zato, da bo bolje vsem zaposlenim na Pošti Slovenije!

Sindikalni predstavniki bomo storili vse, da dosežemo čim boljši dogovor, pri tem pa potrebujemo podporo vseh vas! Pogajali se bomo in skušali najti najboljšo rešitev. Če bo prišlo do ustreznega dogovora, bo stavka preklicana. Če pa do nje, kljub prizadevanjem pride, vas bomo sproti in pravočasno obveščali o načinu in obsegu stavke. Ves čas je treba skrbeti, da se izvajajo storitve v obsegu, ki je nujen, prav tako moramo vsi skrbeti za to, da se delodajalcu ne povzroča namenska škoda

Share