Napoved opozorilne stavke v podjetju Periteks

6. 8. 2018

Zaposleni v podjetju Salesianer Miettex Periteks, ki se ukvarja z negovanjem in izposojo tekstila (S96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic), so 26. julija delodajalcu napovedali prvo opozorilno stavko. Zakaj, kako, kaj zahtevajo in kakšen je odnos delodajalca, si preberite v nadaljevanju. Stavka bo na sedežu podjetja v Trzinu, Blatnica 2, 10. avgusta 2018 med 13. in 15. uro, v kolikor z vodstvom podjetja do takrat ne dosežejo dogovora in podpišejo predlogov nadgradnje pravic zaposlenih in dogovora o pogojih dela za sindikat. Stavko so podprli tudi zaposleni v poslovni enoti podjetja v Rogaški Slatini, ki bodo stavko napovedali, v kolikor delodajalec ne pristopi k podpisu predlaganih dogovorov.

Delodajalec je sicer 3. 8. 2018 sklical sestanek med stavkovnim odborom in nanj povabil tudi predstavnike sindikata. Na sestanku do podpisa dogovorov ni prišlo, obe stani pa sta vendarle uspeli uskladiti celotno vsebino dogovorov brez vidnejših posegov v pravice, ki jih je zahteval sindikat.

Delavci od delodajalca zahtevajo ureditev pogojev dela, začetek spoštljivega in iskrenega dialoga med sindikatom kot predstavnikom zaposlenih in delodajalcem, sklenitev dogovora o zagotavljanju dodatnih pravic zaposlenih in s tem vsaj delno sistemsko ureditev problemov v podjetju.

Med omenjeno spada ureditev mehanskih pomagal pri dvigovanju težkih bremen in zagotovitev tehničnih pripomočkov, ki bodo fizično razbremenili zaposlene, dodatne odmore ob povišanju temperature v proizvodnji nad 28 stopinj – ne glede na letni čas, višje jubilejne nagrade, višji regres in božičnico, dodatni dan dopusta zaradi težjih pogojev dela ter zapis nekaterih pravic, ki jih delodajalec sicer že zagotavlja, doslej jih pa ni želel zapisati zaradi ohranitve možnosti “Če bom nekje dal, bom drugje vzel”.

Slovensko poslovodstvo je skupaj z avstrijskimi lastniki pred kratkim zavrnilo pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe z utemeljitvijo, da k pogajanjem in sklenitvi niso dolžni pristopiti in da nikjer v njihovih podjetjih širom EU niso pravice in obveznosti zaposlenih urejene v podjetniških kolektivnih pogodbah. Delodajalec je v korespondenci med drugim pravico do stavke označil kot aktivnosti sindikata in zaposlenih, ki igrajo na karto izsiljevanja če ne bo šlo zlepa, bo šlo pa »zgrda«, s čemer je ustavno varovano pravico označil kot nekaj nizkotnega.

Ob tovrstnih posegih delodajalca v pravice zaposlenih, ko eno leto trajajoči konstruktivni pogovori in predlogi sindikata (nikakor pa ne pogajanja, ker jih je delodajalec doslej vseskozi zavračal), ki jih lahko brez slabe vesti označimo kot »civilizirano gesto« ne zaležejo, se lahko kot najlegitimnejši varuhi pravic zaposlenih povsem brez slabe vesti vprašamo, s kom imamo opravka in kaj se v Sloveniji dogaja?!

Osnutek podjetniške kolektivne pogodbe je bil pripravljen s strani Sindikata obrti in podjetništva Slovenije kot konstruktivni izhodiščni predlog, s podpisom katere bi delodajalec izkazal minimalno zavezanost spoštovanja pravic zaposlenih, slovenske zakonodaje ter hkrati priznal vrednost ljudi, ki za podjetje dan za dnem garajo.

Med stavkovne zahteve, kot dodatni korak zavezanosti in izkazovanja posluha do namena obstoja gospodarskih družb (t. j.ustvarjanje dobička; le-tega je lastnik izplačal že tri leta zapored; zadnji podatek revidiranega letnega poročila pravi kar 1.300.000 eur), je stavkovni odbor vključil sklenitev dogovora o pogojih za delo sindikata v podjetju. Gre za predlog, ki za delodajalca nima bistvenih negativnih finančnih posledic, je pa korak k priznavanju temeljnih pravic zaposlenih, na katere napotuje že veljavna zakonodaja in priznava status sindikata, ureja pravice sindikalnih zaupnikov, število plačanih delovnih ur za sindikalno delo, ipd.

Delavci so stavkovni odbor oblikovali potem, ko podjetje z direktorjem Rajkom Grzinom na čelu, po eno leto trajajočih opozorilih, konstruktivnih predlogih in intervencijah sindikata ter inšpekcijskih služb, glede nemogočih delovnih razmer ni uspelo zagotoviti primernega delovnega okolja in bonitet delavcem.

V podjetju je sicer zaposlenih okoli 200 delavcev, od tega jih je kar 130 članov Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, ki so pripravljeni svoje pravice izboriti s stavko. Sprva dvourno, v kolikor delodajalec ne pristopi k podpisu, pa bodo sledili intenzivnejši ukrepi.

O poteku aktivnosti in delodajalčevih odzivih vas bomo sproti obveščali.

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS

Share