Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti: “Diskriminacija na trgu dela”

14. 6. 2019

Kaj?

Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, še zadnjo pred poletnim premorom, v kateri se bomo lotili nove aktualne teme, pomembne za delavke in delavce ter za vse, ki smo del sindikalnega gibanja. Tokrat bomo pisali o – diskriminaciji na trgu dela, o ključnih pojmih in zakonodajnih okvirjih, povezanih z njo, o primerih in zgodbah iz prakse ter o drugih vidikih, ki definirajo to pomembno temo.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti »Diskriminacija na trgu dela« izide 27. junija 2019.

Zakaj?

Ker na diskriminacijo ne smemo pristati, temveč je treba nanjo odkrito opozarjati in v zvezi z njo odločno ukrepati. Ker boj proti diskriminaciji na trgu dela pripomore k bolj enakovrednemu in enakopravnejšemu položaju različnih skupin delavk in delavcev, kar je na koncu dobro za vse. Ker ne gre čakati in gledati, da nepravilnosti vseh vrst postanejo tudi širše družbeno sprejemljive. Ker ni treba daleč v zgodovino, da bi videli, kako se diskriminacija lahko konča.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 21. junija 2019.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Berite, da boste vedeli!

Share