Neodvisni okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu

Na mednarodni dan žensk so evropski socialni partnerji (na sindikalni strani Evropska konfederacija sindikatov in na delodajalski strani BUSINESSEUROPE, UEAPME ter CEEP) po devetih mesecih pogajanj podpisali okvirni Neodvisni sporazum o aktivnem staranju in o medgeneracijskem pristopu.. Po svečanem podpisu so dogovor izročili, predsedniku Evropske komisije, predsedniku sveta EU in predsedniku malteške vlade, ki trenutno predseduje EU.

Sporazum naj bi zagotovil zdravo, varno in produktivno delovno okolje in organizacijo dela, ki naj delavcem vseh starosti omogočita, da zdržijo na delu do predpisane upokojitvene starosti. Njegov namen je prenos znanj in izkušenj med generacijami, prisotnimi na delovnih mestih. Dogovor upošteva dejanske spremembe demografije in trga dela v posamezni državi.  Ker so se podpisnice tako odločile, dogovor ne bo razglašen kot direktiva, kljub temu, da pogodba o delovanju EU v 155. členu to možnost predvideva. Namesto tega naj bi dogovor uresničevale organizacije nacionalnih socialnih partnerjev, članic njegovih štirih evropskih podpisnic.

Dogovor, ki ga je podprla tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ZSSS, polnopravna članica Evropske konfederacije sindikatov od leta 1999, je med drugim prispevek socialnih partnerjev k evropski politiki prilagajanja trga dela vse višji povprečni starosti zaposlenih v EU, oslabljeni vzdržnosti pokojninskih sistemov zaradi vse več upokojencev in vse manj delovno aktivnega prebivalstva ter posledično višanju upokojitvene starosti po vsej EU. Prilagajanje organizacije dela spreminjajoči se starostni strukturi zaposlenih v EU je med drugim tudi vsebina dvoletne evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017 – »Zdrava delovna mesta za vse generacije«.

Neodvisni okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu (neuradni prevod)

Share