Nove metode aktiviranja članov

17. 1. 2019

Namen seminarja:

Udeležencem predstaviti konkretne nasvete, kako lahko vključujejo mlade delavke in delavce v sindikate, jih seznaniti z aktualnimi kampanjami včlanjevanja mladih po svetu, pregledati, katerih metod se poslužujejo sindikati s ciljem pritegniti mlajše generacije, in ugotoviti, kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni.  Vsi udeleženci bodo dobili tudi priročnik: »Vključevanje mladih v sindikat«.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali in načini komuniciranja, ki so bližje mlajšim generacijam.
• So seznanjeni s primeri dobrih praks aktiviranja mladih – iz Slovenije in tujine.
• Znajo pravilno pristopiti k mladim in jih nagovoriti na mladim primeren način.
• Poznajo možnosti priprave aktivnosti in načinov komuniciranja s fokusom na mlajših generacijah.
• Prepoznajo potencial mladih v svojem (delovnem) okolju (podjetju) in imajo pripravljeno strategijo včlanjevanja mladih.
• Se seznanijo s priročnikom: Vključevanje mladih v sindikat in ga znajo uporabljati

VSEBINA:
1. Sklop 1 >> Na splošno o mladih, njihovih željah, pričakovanjih, potrebah; Na primerih praks iz Slovenije in tujine razloženo, kaj mladi potrebujejo in kaj pričakujejo – prestavitev;
2. Sklop 2 >> Možnosti in pravila komuniciranja z mladimi in ostalimi potencialnimi novimi člani v kolektivu (pregled stanja, možnost organiziranja mladih, ideje …) – delo v parih ali skupinah;
3. Sklop 3 >> Izdelava strategije (kako bomo pristopili do mladih in do potencialnih novih članov, kaj jim bomo ponudili in kako jih bomo aktivirali, ko se enkrat včlanijo k nam).

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

Trajanje:
4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

Predavateljica:
Tea Jarc

Kratka predstavitev
Tea Jarc je predsednica Sindikata Mladi plus, primera dobre prakse organiziranja mladih na evropski ravni. Je udeleženka več ETUC seminarjev in drugih izobraževanj ter posvetov na temo sindikalnega organiziranja mladih, prav tako pa je v tem letu sodelovala pri pripravi Priročnika za sindikate na temo vključevanja mladih v sindikat, ki ga je izdal Sindikat Mladi plus. Samo predavanje bo slonelo na tem priročniku, prav tako pa bodo vsi udeleženci dobili svoj izvod priročnika.

Termin:
Ljubljana, 17. januar 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za druge

Prijave:
Prijave s polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na https://sindeks.si/.

Razpis seminarja Nove metode aktiviranja članov, Ljubljana, 17. 1. 2019

Urnik seminarja Nove metode aktiviranja članov, Ljubljana, 17. 1. 2019

Prijavnica na seminar Nove metode aktiviranja članov, Ljubljana, 17. 1. 2019

Share