Sindikat odločno podpira koprske pravosodne policiste

15. 1. 2019

Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) in podružnica SDOS v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (ZPKZ Koper) odločno podpirata sporočila pravosodnih policistov o nestrokovni organiziranosti dela in nesprejemljivi kadrovski podhranjenosti v omenjenem zavodu, odgovornosti za prednovoletni pobeg dveh tamkajšnjih zapornikov pa ne sprejemajo niti v najmanjši meri.

Na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri je predsednika SDOS Frančiška Verka s svojo prisotnostjo podprla tudi skupina pravosodnih policistov iz v ZPKZ Koper (nekaj med njimi pa je z novinarji delilo tudi svoja stališča), so ponovili podporo javnemu pismu, v katerem so opisali stalno opozarjanje na nepravilnosti v tamkajšnjem zaporu, in zavrnili odgovornost nočne izmene v času pobega.

Simbolični zbor, s katerim so opozorili na katastrofalno stanje v koprskem zaporu, je bil namenjen zlasti pozivu k nujno potrebnim organizacijskim spremembam za izboljšanje strokovnih, varnostnih in kadrovskih razmer v ZPKZ Koper. Verk je opozoril na pomanjkljivo varnostno ukrepanje pred samim pobegom in po njem, delavci pa pričakujejo ureditev razmer, zagotovitev ustreznih pogojev za delo in uskladitev hišnega ter dnevnih redov. Interna komisija, ki je ugotavljala okoliščine bega, je ugotovila odgovornost pravosodnih policistov in objektivno odgovornost vodstva zapora, a delavsko-sindikalna stran opozarja na njene nepopolne zaključke, zlasti spregled predhodnih opozoril delavcev. SDOS je že predlagal vnovično neodvisno komisijo za celovito oceno varnostnih razmer v ZPKZ Koper, pričakuje pa tudi javni umik lažnih obdolžitev o odgovornosti za tragično smrt enega od nekdanjih delavcev koprskega zapora.

https://www.foxbackdrop.com/collections/door-window
Zid, prek katerega sta se spustila pobegla zapornika. Foto M. B.

Kadrovska podhranjenost v Kopru

ZPKZ Koper je bil sicer zgrajen za okoli sto dvajset zapornikov, sedaj pa je v njem zaprtih približno sto petdeset ljudi, operativnih pravosodnih policistov pa je samo petinštirideset. Med nočno izmeno tako denimo zapor varuje četverica zaposlenih, od tega sta samo dva na voljo za morebitna konkretna operativna dela, druga dva pa imata strogo določene delovne obveznosti, ki jima onemogočajo premikanje po poslopju. Na kadrovski deficit in slabo organizacijo dela ter varnostne napake v zaporu sicer opozarjajo že leta, a so si zaradi take vestnosti doslej večinoma nakopali samo težave in povračilne ukrepe.

Nemir med delavci pa je spodbudil zlasti nespameten dvourni nastop generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Jožeta Podržaja in direktorja ZPKZ Koper Dušana Valentinčiča za medije na pravosodnem ministrstvu, v katerem sta poleg povzetka ugotovitev okoliščin pobega veliko časa namenila nekorektni diskreditaciji, blatenju in celo lažnivim obdolžitvam zaporskih delavcev, sindikalistov in sindikata. Direktor ZPKZ Koper Valentinčič, sicer tudi nekdanji direktor URSIKS, je napovedal upokojitev.

V pojasnjevanje okoliščin bega se je vpletla tudi varuhinja človekovih pravic, saj jo je vodstvo ZKPZ Koper izrabilo za preureditev zaporskih varnostnih ukrepov, zlasti odstranitev zaščitnih mrež z oken. Spomnila je še, da že skoraj deset let opozarjajo na težave pravosodnih policistov, zlasti na kadrovski primanjkljaj, spodbudne delovne pogoje in ustrezno varstvo pravic delavcev. Te dni, ko se je razprava o razmerah v našem zaporskem sistemu znova razplamtela, so visoki državni politiki napovedali zaposlitev skoraj sto štiridesetih novih pravosodnih policistov in nekaj deset pedagoških delavcev, da bi pomirili vsaj del njegovih kroničnih težav. Po besedah predsednika podružnice SDOS v ZPKZ Koper Roberta Malikoviča bi moral pri njih zaposliti najmanj petnajst novih pravosodnih policistov.

Nevzdržno stanje tudi v Ljubljani

Predsednik SDOS je v začetku leta o razmerah v ZPKZ Koper pisal tudi ministrici za pravosodje Andrej Katič. Poleg že znanih razmer v ZPKZ Koper je opozoril še na nevzdržno stanje v ZPKZ Ljubljana, kjer nimajo kadrovika, saj skušajo vodjo oddelka za splošne in kadrovske zadeve po njenem opozorilu o neustreznih kadrovskih rešitvah premestiti v drug zapor, podobno pa šikanirajo tudi eno od tamkajšnjih pravnic. V ZPKZ Ljubljana je namreč delo kadrovika dve leti redno opravljala oseba prek študentske napotnice, kar je iz strokovno-varnostne perspektive vprašljivo, saj gre za strokovno občutljivo področje kadrovskega poslovanja, dela z osebnimi podatki in postopkov varnostnega preverjanja kandidatov za zaposlitve. Ministrico je SODS še opozoril, na pomanjkanje delavcev za strokovno obravnavo zapornikov, sindikat pa odgovornost skupaj z delavci ZPKZ Ljubljana pripisuje početju vodstva URSIKS in popolni nemoči direktorja ZPKZ Ljubljana.

Mirsad Begić

Share