“Od digitalizacije do prekarizacije” – Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti

26. 11. 2020

Kaj?

Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti, v kateri bomo pisali o digitalizaciji v svetu dela, prekarizaciji, o delu prek spletnih platform, ekonomiji na poziv in na zahtevo, o Uberju, Woltu …

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti »Od digitalizacije do prekarizacije« izide 3. decembra 2020.

Zakaj?

Ker se z razvojem novih tehnologij spreminja tudi svet dela ter razmerja v njem. Ker tehnološkega razvoja ne gre zavreči, a ga je obenem treba uporabiti kot orodje za izboljšanje delovnih pogojev in življenja delavk in delavcev. Ker digitalizacija lahko deluje tudi v nasprotni smeri in povzroči ukinjanje delovnih mest ter še večjo prekarizacijo.

Ker velja razjasniti pojme, kot so »ekonomija na poziv«, »ekonomija na zahtevo«, »ekonomija spletnih platform«, »delitvena ekonomija«, »ekonomija souporabe« in podobno. Ker vedno več ljudi dela v takšnih ekonomijah. Ker je tudi v takih razmerah delavke in delavce nujno sindikalno organizirati.

Ker nenazadnje aktualna slovenska vlada pripravlja zakonsko podlago za prihod Uberja v našo državo, ki se je že večkrat izkazal za platformo za izkoriščanje delavstva, obenem pa zavrača vlogo delodajalca ter ustvarja dobiček na račun nižanja standardov dela in prekarizacije. Ker obstaja realna nevarnost, da bodo v imenu gospodarskega okrevanja po koronakrizi oblastniki veseli kakršnihkoli »novih delovnih mest«, ne glede na to, kako kakovostna so …

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 27. novembra 2020.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Share