Odprli info točko za tujce

27. 11. 2019

 V začetku novembra so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v Ljubljani znova odprli info točko za tujce. Ta je že delovala od leta 2010 do 2015. Ob naraščanju števila izdanih delovnih dovoljenj za tujce se je v zadnjih letih spet pojavila potreba po takšni točki.

Pomanjkanje osnovnih informacij je pogosto velik problem delavcev, saj delodajalcem omogoča njihovo izkoriščanje tudi na podlagi kršenja zakonodaje. Zaradi teh izkušenj in velikega povečanja zaposlitev tujcev pri nas so se na ministrstvu za delo odločili za ponovno uvedbo info točke.

Strokovni sodelavec ZSSS Marko Tanasić pozdravlja njeno ustanovitev. Kot pravi, mora ta dati delavcem, ki prihajajo, osnovne informacije (o postopku izdaje delovnih dovoljenj, zaposlitvenem statusu, bivanju ipd.) in jih usmeriti naprej, ko bodo potrebovali dodatne nasvete. »O vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji, bodo delavci na info točki preusmerjeni na ZSSS. Tu lahko nudimo svojo pomoč prek informacij in znanja. Ponudimo lahko strokovno pomoč in zaščito delavcev ter jih spodbudimo k njihovemu organiziranju.« Tanasić opozarja, da so v preteklosti delavci informacije iskali tudi pri raznih nepooblaščenih agencijah. Te so izkoristile razmere za hiter zaslužek, delavcem pa pogosto niso dale pravilnih informacij, kar jim je povzročilo škodo.

Komu je namenjena?

Info točka za tujce, ki je na Vojkovi cesti 2 v Ljubljani, je namenjena delavcem, ki delajo ali iščejo zaposlitev v Sloveniji, in tudi delodajalcem, ki zaposlujejo ali nameravajo zaposliti tuje delavce pri nas. Tam najdejo pomoč vsi drugi pri urejanju dokumentacije glede vstopa in prebivanja v Sloveniji (vizumov, dovoljenja za bivanje ipd.), možnosti usposabljanj in izobraževanj ter informacije o novostih v zakonodaji.

Predvidena nadgradnja

Sredstva za delovanje info točke bodo namenjena iz proračuna. To bo omogočilo trajen vir financiranja, da info točka ne bo ugasnila kot prvič, ko se je končal projekt, financiran z evropskimi sredstvi. Če bodo tokrat pridobili dodatna evropska sredstva, pa nameravajo projekt nadgraditi. Kot načrtujejo na ministrstvu, bi v sklopu info točke v prihodnje nudili delavcem več pomoči v predintegracijskem postopku. Na kakšen način bi vse skupaj potekalo, še ni povsem določeno. Razmišljajo pa o jezikovni pomoči oziroma učenju slovenščine za delavce, ki se bodo zaposlili pri nas. Tanasić izpostavlja, da lahko delavcem veliko vsebinske pomoči ponudijo tudi sindikati. »Svetujemo lahko na podlagi izkušenj, ki so jih imeli drugi pri posameznih delodajalcih. Opozorimo lahko na določene pasti ipd.« Kje vse nas lahko najdete, pa izveste tukaj.

Share