Pobuda ZSSS za odpravo varčevalnih ukrepov na področju družinske in socialne politike

9. 10. 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pred dnevi premierja Marjana Šarca pozvala, naj s 1. januarjem 2019 sprosti vse varčevalne ukrepe na področju družinske in socialne politike, saj je v letu 2017 gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP, stopnja rasti delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let pa je presegla 1,3 odstotne točke, kakor pogoje za varčevalne ukrepe določa zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

»V ZSSS smo ogorčeni, da po letih visoke gospodarske rasti in ugodnih ekonomskih kazalcih, nova Vlada RS (enako kot vse predhodnice) ponovno preračunava in išče izgovore za podaljševanje varčevalnih ukrepov najranljivejših skupin v družbi pod pretvezo zagotavljanja vzdržnosti javnih financ,« je zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič in spomnila, da smo leta 2015, ko je gospodarska rast presegla 2,5-odstotno rast, že tudi nasprotovali vnosu dodatnega kriterija o rasti delovne aktivnosti.
ZSSS je odpravo tega varčevanja nazadnje zahtevala ob sprejemu proračuna za letošnje leto 2018. Letos se pričakuje proračunski presežek 50,9 milijona evrov, prihodki proračuna pa so se letos do konca avgusta povečali za 9,3 odstotka oziroma za 542,9 milijona evrov na 6,4 milijarde evrov, je še spomnila predsednica ZSSS. Hkrati se je v istem obdobju gledano na enako obdobje lanskega leta zbralo za 8,1 odstotka (za 3,5 milijona evrov in skupaj 45,6 milijona evrov) več prispevkov za zaposlovanje in starševsko varstvo, gospodarska rast pa bo po napovedih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize (UMAR) letos znašala, 4,4, prihodnje leto pa 3,7 odstotka bruto domačega proizvoda.

Varčevanje na ramenih najbolj ranljivih družbenih skupin kot so mlade družine je neutemeljeno in nedopustno, je v spodaj pripeti pobudi zapisala predsednica ZSSS ter zahtevala uresničevanje ciljev resolucije o družinski politiki 2018-2028. ZSSS tako zahteva, da se:
– očetovsko in starševsko nadomestilo na 100 odstotkov osnove,
– najvišje izplačilo nadomestila iz 2-kratnika vrne na 2,5-kratnik povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji,
– odpravi cenzus za dodatek za veliko družino,
– starševski dodatek iz dosedanjih 252,04 evra poviša na dostojno raven, in
– cenzus za državno štipendijo povrne na 64 odstotkov neto povprečne plače na osebo.

Koristi od izboljšanja pravic družinske in socialne politike bo imela tudi država, je še opozorila predsednica ZSSS, »saj izboljšanje materialnega položaja (mladih) družin prispeva k njihovi večji kupni moči, večji potrošnji, h krepitvi gospodarske rasti in k večjim prihodkom države iz naslova davkov in prispevkov«. Hkrati bo to pripevalo tudi k izboljšanju ekonomskega položaja, saj so one večinske uporabnice starševskih nadomestil ženske, in k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami na trgu dela, je svojo pobudo zaključila predsednica ZSSS.

Pobuda ZSSS, naslovljena na vlado in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (in na premierja Marjana Šarca ter ministrico Ksenijo Klampfer v njunem imenu), je bila poslana tudi ministroma za finance in za javno upravo, Andreju Bertonclju in Rudiju Medvedu.

Pobuda ZSSS za odpravo varčevalnih ukrepov na področju družinske in socialne politike, 5. 10. 2018

Share