Poziv k neposredni zaposlitvi vseh ‘zunanjih’ čistilk in čistilcev

6. 2. 2019

Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa in Delavska svetovalnica, društvo za zagovorništvo ranljivih skupin, pozivata vodstva javnih zavodov s področja kulture in varstva narave k neposredni zaposlitvi vseh ‘zunanjih’ čistilk in čistilcev.

»Tukaj in zdaj vas pozivamo, da delavke in delavce, čistilke in čistilce, ki čistijo vaše prostore preko zunanjega izvajalca, direktno zaposlite. Že sami primerjalni izračuni, s katerimi razpolagamo v Delavski svetovalnici in Glosi, kažejo na ekonomsko upravičenost direktnih zaposlitev zunanjih (ki to niso!) čistilk in čistilcev. Glede na razna besedila, objavljena ob zavodskih javnih naročilih, je naš poziv še toliko bolj utemeljen,« pišeta predsednika obeh organizacij Mitja Šuštar in Goran Lukić.

Skrajno liberalni model, ki nam ga vsiljujejo že ves čas, namreč sloní na prostem trgu in manipulaciji z delovno silo, ki jo po elitističnih principih pehajo v mezdni odnos, mečejo na cesto, potem pa izbirajo kakor blago na trgovski polici, sta neposredna.

Končati prekarnost

»V Delavski svetovalnici in Glosi, ki združujeta zaposlene, samozaposlene in vse več nezaposlenih, odločno nasprotujemo tem težnjam. Takšen model kategorično zavračamo, ker v njem prepoznavamo hudo in nevarno past. Le spomnimo, kako smo ‘privilegije’ dostojnega dela že uživali: imeli smo zaposlitve za nedoločen čas, varne in predvidljive, delavke in delavci so si lažje in svobodnejše izbirali delo, delavski razred je bil spoštovan in temu primerno nagrajevan. Sedaj takšne zaposlitve pripadajo samo še privilegiranim,« je mogoče prebrati v pozivu, dostopnem tukaj.

Mimo naših opozoril je bilo v prekarnost pahnjenih preveč ljudi in njihov položaj se vztrajno slabša. To moramo končati in zato smo dolžni povzdigniti glas v svojem poziva, pravita Mitja Šuštar in Goran Lukić. Apel Sindikata kulture in narave Slovenije – Glosa in Delavske svetovalnice pa zaključita v duhu prihajajočega kulturnega praznika, in sicer z verzi Franceta Prešerna:

 

Kranj’c, ti le dobička iščeš,

bratov svojih ni ti mar,

kar ti bereš, kar ti pišeš,

mora dati gotov d’nar!

 

Kar ni tuje, zaničuješ,

starih šeg se zgublja sled,

pevcev svojih ne spoštuješ,

za dežele čast si led!

Share