Poziv k podpisu peticije!

7. 12. 2018

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) skupaj z organizacijo WeMove.EU, ki se ukvarja z različnimi pobudami, peticijami, iniciativami, poziva k podpisu peticije v podporo predlogu Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcevTega so pred časom pripravili pri Evropski komisiji, o njem pa trenutno razpravljajo in se pogajajo še ministri iz držav članic povezave in predstavniki Evropskega parlamenta.

Namen predloga je izboljšati dostopnost ureditev, ki omogočajo boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, na primer dopusta in prožnih oblik dela za starše in oskrbovalce. S tem bi spodbudili moške, da bi se pogosteje odločali za dopust iz družinskih razlogov, to pa bi prispevalo k večji udeležbi žensk na trgu dela.

Z direktivo bi uvedli nove minimalne standarde za očetovski dopust, posodobili bi tudi minimalni standard za starševski dopust, vpeljali bi individualno pravico do oskrbovalskega dopusta, ki na ravni EU ni priznan, ter razširili pravico staršev, da zaprosijo za fleksibilno obliko dela. Po novem bi to lahko storili najmanj do otrokovega osmega leta, enako možnost pa bi imeli tudi oskrbovalci. Starši in oskrbovalci bi lahko na primer zaprosili za fleksibilni delovni čas ali razporeditev delovnega časa ali delo na daljavo.

Ker potrditev predloga direktive ni samoumevna, saj mu nekateri predstavniki držav članic EU nasprotujejo, je na voljo peticija podpore, ki je mogoče podpisati tukaj. Na povezavi pa je na voljo tudi nekaj dodatnih informacij o tem, kaj se pravzaprav dogaja.

Share