Poziv novim koalicijskim partnerjem za izredni dvig minimalne plače!

13. 5. 2022

V imenu ZSSS je predsednica naše sindikalne organizacije Lidija Jerkič nove koalicijske partnerje (Gibanje Svoboda, Socialne demokrate in Levico) pozvala k izrednemu dvigu minimalne plače, in sicer zaradi vsesplošne večje rasti plač. 

V januarju 2022 je bila, skladno z zakonskimi določbami, opravljena redna uskladitev minimalne plače v višini 4,9 odstotka, kot je znašala letna inflacija v letu 2021. Šlo je za minimalno in najmanjšo mogočo zakonsko uskladitev minimalne plače, in to kljub večkratnim pozivom sindikalnih central, naj e minimalna plača dvigne za najmanj 10 odstotkov, in sicer na 1133,35 evra. Dejstvo je, da izračunana višina minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 evra temelji na izračunu iz leta 2017 in ne odraža njihove realne ocene. Zaradi navedenega pa tudi zakon o minimalni plači ne dosega svojega osnovnega namena.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v obdobju januar – april 2022 rast cen življenjskih potrebščin, merjena kot povprečna letna inflacija, znašala 6,2 odstotka, letna pa 3,2 odstotka.  Na rast cen življenjskih potrebščin najbolj vpliva rast cen hrane in tekočih goriv. V obdobju januar – april 2022 je rast cen hrane in brezalkoholnih pijač znašala 6,9 odstotka, hrane 7 odstotkov in tekočih goriv 35,2 odstotka. V skupini hrana so se v omenjenem obdobju letošnjega leta najbolj podražili: olje in maščobe za 12,7 odstotka, zelenjava za 12,1 odstotka, meso za 10,7 odstotka ter kruh in izdelki iz žit za 6,8 odstotka.

Dvig ključnih življenjskih potrebščin tako najbolj vpliva na posameznike z nizkimi dohodki in zaposlene ki prejemajo minimalno plačo ter večji del svojih dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. V velikem številu gospodinjstev se celoten mesečni prihodek nameni za poplačilo stroškov bivanja in za nakup hrane. V marsikaterem gospodinjstvu pa mesečni prihodek ne zadošča niti za poplačilo vseh stroškov. Zlasti to velja za gospodinjstva, kjer je zaposlena samo ena oseba oziroma kjer je več otrok. V ZSSS smo prepričani, da sedanja rast cen življenjskih potrebščin znižuje realni dohodek zaposlenih ter vpliva na njihov življenjski standard in možnost vključenosti v družbo. Veča se revščina med zaposlenimi delavkami in delavci, hkrati pa se povečuje tudi socialna izključenost. Zlasti med otroci.

Spomladanska napoved urada za makroekonomske analize in razvoj za letošnje leto predvideva nadaljnjo rast cen oziroma ohranitev inflacije na visoki ravni. Za leto 2022 urad napoveduje letno inflacijo v višini 5,4 odstotka in povprečno letno inflacijo v višini 6,4 odstotka, pri čemer opozarja na negotove razmere, ki bi lahko občutno vplivale na tako ocenjeno višino do konca leta. Seveda v smislu večje rasti inflacije, kar bo še dodatno zniževalo kupno moč prebivalstva in kakovost našega življenja.

Share