Prekarne oblike zaposlitve

6. 6. 2018

Maribor, 6. junij 2018

Namen seminarja:
Seznaniti člane sindikata in sindikalne zaupnike o raznolikosti oblik dela, v katere smo včasih tudi prisiljeni  za golo preživetje.  Pokazati želimo razlike med pričakovanji delavcev in delodajalcev . Skozi razlike v pričakovanjih bomo pokazali tudi razlike v delovno pravni zaščiti delavcev, ki delajo v prikritih delovnih razmerjih ali sicer zakonsko dopustnih, pa prepogosto nerazumljenih in zato prezrtih manj varnih (začasnih)  oblikah dela  ter tistimi, ki so bodisi povsem nezakonite ali so delavcem vrinjene  zaradi  hitro razvijajoče se  digitalizacije.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij
• Članom ZSSS
• Zaposlenim na ZSSS

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
– Prepoznavanje atipičnih oblik dela
– Poznavanje pravic prekarnih delavcev
– Spremljanje, zaščita in organiziranje delavcev, ki delajo pod takšnimi pogoji,
– informiranje sindikalnih predstavnikov na regijskem nivoju ali nivoju dejavnosti ali ZSSS o prekarnih delavcih

VSEBINA:
1. Agencijsko delo
2. Študentsko delo
3. Delo preko avtorske in podjemne pogodbe
4. Delo za določen čas in s skrajšanim delovnim časom.

Metode:
• Predstavitev

Gradiva:
• PPT predstavitev

Predavateljica:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS
Želimir Stanić, koordinator

Kotizacija:
45,00 EUR za člane ZSSS in 90 EUR za nečlane

Termin izvedbe:

• Maribor, 6. junij 2018

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijavite se s spodnjo prijavnico do 16. maja 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Prijavnica na seminar Prekarne oblike zaposlitve, Maribor, 6. junij 2018

Razpis seminarja Prekarne oblike zaposlitve, Maribor, 6. junij 2018

Urnik seminarja Prekarne oblike zaposlitve, Maribor, 6. junij 2018

Share