Prioritete ZSSS v novem mandatnem obdobju

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je na novinarski konferenci v torek, 10. oktobra 2017, predstavila novo ekipo izvršnih sekretarjev, ki bo z njo vodila ZSSS v novem mandatnem obdobju.

 

Z leve izvršna sekretarka ZSSS za izobraževanje in odnose z javnostmi Sanja Leban Trojar, izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko, izvršna sekretarka ZSSS za ekonomsko področje Andreja Poje, predsednica ZSSS Lidija Jerkič, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm in izvršna sekretarka ZSSS za finančno področje Nina Štrajhar

 

Izvršna sekretarka za izobraževanje in odnose z javnostmi je na današnjem predsedstvu ZSSS uradno postala Sanja Leban Trojar, izvršni sekretar za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko, izvršna sekretarka za ekonomsko področje Andreja Poje, izvršna sekretarka za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm in izvršna sekretarka za finančno področje Nina Štrajhar.

Predsednica ZSSS je med prioritete v novem mandatnem obdobju postavila krepitev socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj, boj za višje plače in dostojnejši delovni čas ter usposabljanje sindikalistov. Osrednji projekt v začetnem obdobju bo sklenitev novega socialnega sporazuma, ki bo osnova za kolektivna pogajanja in avtomatično usklajevanje plač. Pomembni nalogi pa sta tudi krepitev soupravljanja in vloge svetov delavcev ter sodelovanje pri prenovi zakonodaje o reprezentativnosti socialnih partnerjev.

Share