Vodilni partner: ÖGB (Avstrijska zveza sindikatov)

Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je posvečen temi digitalizacije v povezavi z izzivi in ​​priložnostmi, ki izhajajo iz razvoja na trgu dela. Projekt je razdeljen na dva dela. V prvem delu se bo osredotočil na digitalizacijo trga dela v Podonavju, zlasti v Sloveniji, Republiki Moldaviji, Srbiji in južnih regijah Ukrajine: Zakarpatska oblast, Černivska oblast in Ivano-Frankivsk. Dogodkov se bodo udeležili tako sindikati, kot tudi nacionalna ministrstva in delodajalske organizacije. Rezultati teh dogodkov bodo vključevali potrebo po ukrepih v okviru digitalne revolucije ter s tem povezane izzive in priložnosti za delavce, pa tudi iskanje možnih strategij socialnih partnerjev pri soočanju s temi izzivi.

Eno od tveganj digitalizacije so negotovi delovni pogoji, ki vplivajo predvsem na delavce, ki delo opravljajo preko spletnih platform. Te delavci so prisiljeni v lažno samozaposlitev in nimajo ustrezne socialne zaščite. Zato je cilj drugega dela projekta vzpostaviti mrežo platformnih delavcev, da bi te delavce organizirali za zaščito pred plačnim in socialnim dampingom na digitalnem trgu dela. Projekt bo služil tudi kot pripravo na prihodnji projekt Podonavske regije, ki ga financira EU od leta 2023 naprej.

Cilj projekta je prispevati k pravičnim delovnim razmeram v državah Podonavja s sodelovanjem socialnih partnerjev in tako preprečiti negotove delovne pogoje in vse večji beg možganov iz teh držav.

Ključno je tesno sodelovanje socialnih partnerjev.

V partnerskih državah, Sloveniji, Republiki Moldaviji in Ukrajini, je potrebno usmeriti pozornost na temo digitalizacije sveta dela, sprememb, ki iz tega izhajajo, in na potrebo po ukrepanju na področju pravic delavcev. Le s poštenimi delovnimi pogoji se bo mogoče v prihodnosti boriti proti plačnemu in socialnemu dampingu.

Share