NASLOV PROJEKTA: GENDER PAY GAP – FROM EXPERTISE TO ACTION
LETO: 1. december 2012 – 30. november 2013
SOFINANCER: European Commission – Industrial relations and social dialogue, budget heading 04.03.03.01, VP/2012/001
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
Sredstva Evropske komisije: 52.192,26 eur
Sofinanciranje partnerjev: 14.235,46 eur
VREDNOST PROJEKTA: 66.427,72 eur
PRORAČUNSKA LINIJA: Program Industrijski odnosi in socialni dialog 04.03.03.01
NOSILEC: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
PARTNERJI PROJEKTA: Österreichischer Gewerkschaftsbund – Avstrija, Združenje Delodajalcev Slovenije – ZDS, Slovenija, Savez samostalnih sindikata Hrvatske – Hrvaška, Savez samostalnih sindiakta Srbije, Samostalni sindikat zaposlenih u poljuprivredi, prehrambenoj, duvanjskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu Vojvodine, Unija slobodnih sindikata Crne Gore – Črna Gora

PODROBNOSTI PROJEKTA

Namen projekta Plačna vrzel – od znanja k praksi (Gender pay gap – from expertise to action) je krepitev enakosti med spoloma, ki vključuje tudi enako plačilo za enako delo oz. delo enake vrednosti. V družbeno ekonomskem kontekstu je spolno enakosti potrebno okrepiti preko ozaveščanja o zaposlitvenih in socialnih dimenzijah evropskih prioritet. Na tak način smo se trudili zaobjeti tudi cilje vključene v strategijo Evropa 2020. Naš projekt je ciljal, da bi pomagal socialnim partnerjem (delodajalskim in sindikalnim organizacijam).

Potek projekta

Pripravljalna faza je obsegala prvem sestanku, ki smo ga izvedli v začetku decembra 2012. Na njem so sodelovali slovenski partnerji (ZSSS in ZDS), strokovnjaki in člani projektnega sveta. Konec januarja 2013 smo imeli uvodni sestanek, ki so se ga udeležili vsi projektni partnerji (po dva predstavnika vsake organizacije). Prispevek za uvodni sestanek je pripravil tudi slovenski nacionalni statistični urad, ki je podrobneje predstavil njihov vidik celotne situacije povezane s plačno vrzeljo in zbiranjem podatkov. Izbrani raziskovalci Ženskega Lobija Slovenije so predstavili opis, kako se bodo zbirali podatki v pilotnih podjetjih, ki bodo sodelovala v raziskavi. Partnerji projekta pa so predstavili tudi situacijo in aktivnosti, ki se na področju plačne vrzeli dogajajo v posameznih državah (Hrvaška, Črna Gora, Srbija in Avstrija). Zaključna konferenca projekta je bila izvedena oktobra 2013. Na njej so sodelovali predstavniki sindikatov različnih dejavnosti sindikatov na podjetniški ravni, raziskovalcev, ki so predstavili ugotovitve študije in jih tekom razprave z udeleženci dopolnili z ugotovitvami, ter predstavitvama dela dveh evropskih organizacij Evropski inštitut za spolno enakost in Evropski ženski lobi. Na zaključnem dogodku so se tudi zastavile smernice priročnika za podjetja. Sklepni sestanek je bil izveden v Zagrebu meseca novembra 2013. Sestanka so se udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev, predstavniki hrvaških sindikatov na ravni podjetij in predstavniki Ženskega lobija Slovenije. Na sestanku smo na kratko seznanili hrvaške kolege z zaključki študije, v nadaljevanju pa obravnavali vsebino priročnikaza zmanjševanje plačne vrzeli na ravni podjetij. Vodja projekta je vodila tudi razpravo o ukrepih, ki so potrebni za zmanjševanje plačne vrzeli na vseh ravneh; nacionalni, sektorski in podjetniški.

Ključni rezultati

V zaključku projekta sta bili lektorirani in natisnjeni še publikaciji: študija Enako plačilo za enako delo in priročnik Enako plačilo za enako delo. Vse elektronske verzije so dosegljive spodaj.

Implementation guide

Priročnik – slovenski jezik

Študija – slovenski jezik

Povzetek študije – angleški jezik

Priručnik za primjenu u praksi

Priručnik za primenu u praksi

Leitfaden für die Umsetzung in der Praxis

Share