Reprezentativne sindikalne centrale zaradi prisilnega upokojevanja starejših pobudnik sklica izredne seje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenija (ZPIZ)

11. 1. 2021

Člani reprezentativnih sindikalnih central Sveta ZPIZ zahtevajo sklic izredne seje sveta zavoda. Od sveta zavoda pričakujejo, da se seznani s spremembami, ki jih prinaša sedmi protikoronski paket in bodo močno vplivale na delovanje zavoda.

Obenem želijo reprezentativne sindikalne centrale na seji prisotne tudi seznaniti s pozivom zagovorniku načela enakosti in varuh človekovih pravic, da ocenita diskriminatornost 21. in 22. člena PKP7, ki dajeta delodajalcu možnost, da delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Diskriminacija na podlagi osebne okoliščine

Pobudniki so prepričani, da je »takšna zakonska sprememba ustavno sporna saj pomeni očitno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine t. j. starosti poleg tega pa znižuje pravice in ogroža socialno varnost starejših delavcev, posega v svobodo delavca do dela in predstavlja odmik od dosedanje strategije spodbujanja ohranjanja zaposlitve starejših delavcev.« Reprezentativne sindikalne centrale še opozarjajo, da pravkar sprejeti zakon pomembno posega v finančni, organizacijski in kadrovski način delovanja zavoda v prihodnjem obdobju.«

Oceni naj se posledice PKP7

Na podlagi zgornje ugotovitve predlagajo, da se na podlagi razprave oceni posledice zakona, ki se nanašajo na:

– na finančne posledice povečanega obsega sredstev za izplačilo pokojnin, ki bodo nastale zaradi nenadnega povečanja pripada novih upokojencev,

– na finančne posledice, ki bodo nastopile zaradi nižje vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno,

– na vpliv zakonskih določb na nedavno sprejeti Finančni načrt zavoda za leto 2021,

– na posledice, ki so povezane z vzdržnostjo pokojninske blagajne v prihodnje,

– na posledice povečane kadrovske obremenjenosti zaposlenih v zavodu, ki bodo soočeni z večjim pripadom novih upokojencev, ter zahtevkov delodajalcev po 4. odstavku. 89. člena noveliranega ZDR-1,

– na morebitne posledice uporabe omenjenega zakona pri zaposlenih v zavodu, ki so izpolnili pogoj za starostno upokojitev.

Kot sindikalne centrale še zaključijo v pobudi, naj strokovne službe zavoda pripravijo ustrezne strokovne podlage za obravnavo zgoraj izpostavljenih vprašanj in čimprej skličejo izredno sejo.

ZSSS bo svoje članice in člane zastopala pred sodišči

Ker je od začetka novega leta mogoč odpust delavca, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, brez navajanja drugih razlogov, z odpovednim rokom 60 dni in odpravnino, kot pripada npr. trajno presežnemu delavcu, bo ZSSS zastopala svoje članice in člane v postopkih pred sodišči, če jim bo pogodba odpovedana iz razloga PKP7.

Share