SDOS: Kadrovsko načrtovanje naše države ni niti realno, niti racionalno

Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) so na novinarski konferenci v petek, 8. 9. 2017, spregovorili o slabem položaju zaposlenih v organih državne uprave, neodgovornem trošenju in nezakonitem vračanju preveč izplačanih plač v javnem sektorju, delovnih preobremenitvah, zanemarjanju zdravja in varnosti ter slabih razmerah na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in kroničnih kadrovskih problemih na Finančni upravi Republike Slovenije (FURS).

Predsednik konference SDOS v FURS Rasim Brdakić, predsednik SDOS Frančišek Verk in predsednica Sindikata delavcev MDDSZ, sicer podružnice SDOS, Saša Mlakar, so poudarili, da plačnih dolgov do javnih uslužbencev ne sme nihče spregledati, da sodna praksa prepoveduje izterjavo morebitnih preveč izplačanih plač delavcem javnega sektorja in da so za te nepravilnosti materialno in kazensko odgovorni predstojniki institucij, v katerih je do takih nepravilnosti prihajalo. Vsakršnemu vzpostavljanju sistema, po katerem bi delavec nosil kakršnokoli odgovornost in bil kakorkoli obvezan k sanaciji na tem področju, SDOS odločna nasprotuje, so povedali. Če bi cel javni sektor uporabljal enotni računovodski sistem MFERAC, k čemur niso zavezane vse javne ustanove zunaj ožjega dela državne uprave, do nepravilnosti ne bi prihajalo.

Izpostavili so še nadaljnje nepravilnosti in nezakonito ravnanje vodstva Inšpektorata za delo republike Slovenije ter napovedali skorajšnji sestanek z vodstvom te pomembne institucije t. i. trga dela in vodstva MDDSZ.

Posebej so govorili o nevzdržnih zdravstvenih razmerah v sedanji stavbi MDDSZ, kjer v prostore hlapijo izredno strupene snovi in ogrožajo zdravje tamkajšnjih delavcev, gre pa za snovi, ki so ostale tam od nekdanje namenske proizvodnje v času Iskre. Gre za sramotno zanemarjanje pravil in zdravja ljudi, ta institucija pa se tudi sicer ne ukvarja s sumi korupcije in nezakonitosti, kritik slabe organizacije in spornega kadrovanja, na kater opozarjajo delavci in tamkajšnji sindikat.

Opozorili so še na nesorazmerno kadrovsko načrtovanje in kadriranje, ko se v institucijah javnega sektorja povečuje število delavcev proti vrhu piramide, siromaši pa se operativni kader.

Nekaj govora je bilo tudi glede vladnega nespoštovanja sindikatov ožje državne uprave in represivnih organov, ki so julija napovedali stavko, in kater del je tudi SDOS.

 

Share