Sindikalne centrale od MDDSZ zahtevajo zaustavitev protisindikalnih aktivnosti na IRSD

15. 5. 2018

Sindikalne centrale – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (Pergam), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost (KNSS), Slovenska zveza sindikatov – Alternativa (Alternativa), Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost (Solidarnost) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) – so z javnim pismom pozvale ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in tamkajšnjo ministrico dr. Anjo Kopač Mrak, naj zagotovi zakonito ravnanje vodstva Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) in prepreči nezakonite pritiske na sindikalne predstavnike v tem organu v sestavi.

Vodstvo IRSD je namreč tamkajšnjemu sindikalnemu zaupniku izdalo opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker je ta opozarjal na morebitne nezakonitosti kadrovanja novih inšpektorjev za delo in ker se je udeležil sestanka na MDDSZ o reševanju razmer na IRSD.

Nacionalne sindikalne organizacije, podpisnice spodaj objavljenega poziva, ki je bil poslan tudi Evropski konfederaciji sindikatov javnega sektorja in Evropski konfederaciji sindikatov, opozarjajo še, da inšpektorji za delo »nimajo niti teoretične možnosti zaščite« s strani IRSD, česar so (teoretično, nemalokrat pa tudi praktično) deležne delavke in delavci drugje.

Zato so ministrico MDDSZ pozvali, naj »nemudoma zahteva pisna pojasnila o razlogih za ukrepanje zoper sindikalnega zaupnika«, saj gre za nedopusten poseg v svobodo sindikalnega delovanja, naj »zagotovi nemoteno sindikalno delovanje« na IRSD in naj »zagotovi pogoje za učinkovito delo organa, ki je za slovenske delavce izjemnega pomena«.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije pa je na problematiko z dopisom, ki ga prav tako objavljamo spodaj, opozoril tudi ministre in ministrice odhajajoče vlade in poslanske skupine državnega zbora. Od njih pričakuje ukrepanje proti maščevalnemu ravnanju glavne inšpektorice za delo.

Javni poziv sindikalnih central MDDSZ k zaustavitvi protisindikalnih aktivnostih na IRSD, 15. 8. 2018

Zahteva SDOS za ukrepanje proti glavni inšpektorici za delo, 14. 5. 2018

Share