Sindikalne centrale »o potrebni smeri zdravstvene reforme«

13. 4. 2018

Sedem sindikalnih central, članic ekonomsko-socialnega sveta (ESS), je v petek 13. 4. 2018, po predvidoma zadnji seji tega socialnopartnerskega nacionalnega organa v mandatu sedanje vlade, posredovalo skupna stališča o potrebni smeri zdravstvene reforme.

Sindikalne centrale, članice ESS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (Pergam), Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost (KNSS), Slovenska zveza sindikatov Alternativa (Alternativa) in Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost (Solidarnost) – so »na podlagi večletnih razprav tako na nacionalni kot na mednarodni ravni o pomanjkljivostih ter potrebnih spremembah sistema slovenskega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter na podlagi intenzivnega socialnega dialoga od marca 2017 do  februarja 2018 na pogajalski skupini ESS o predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1)« sprejele skupna stališča o potrebni smeri zdravstvene reforme.

V Sloveniji potrebujemo »zdravstveno zakonodajo in sistem zdravstvenega zavarovanja, ki bosta spoštovala ustavne norme o Sloveniji kot socialni državi (2. člen Ustave RS), o pravici do socialne varnosti (50. člen Ustave RS) in o pravici do zdravstvenega varstva (51. člen Ustave RS)«, so zapisali predstavniki central.

Za oblikovanje temeljnih sistemskih rešitev obveznega zdravstvenega zavarovanja je potrebno soglasje socialnih partnerjev, reprezentativnih predstavnikov plačnikov prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, kakršnakoli drugačna pot pa bi bila nedopusten odstop od uveljavljenih standardov socialnega dialoga. To pa je »mogoče uresničiti le v sistemu, ki temelji na solidarnosti, univerzalnosti, dostopnosti, vzajemnosti, enakosti ter nepridobitnosti«, so zapisali in navedli osem zahtev do vsakokratne vlade in drugih nosilcev oblasti.

Več v spodaj pripetem dokumentu!

Skupna stališča sindikalnih central o potrebni smeri zdravstvene reforme, 13. 4. 2018

Share