Sindikalni 8. marec v Podravju

Območni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) Podravja je s pomočjo Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSS), Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS), Sindikata tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije (Stupis), Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI), Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) in Sindikata upokojencev Slovenije (SUS), organiziral prireditev v čast mednarodnem dnevu žensk.

Prireditev je bila 4. marca 2017 v dvorani hotela Habakuk pod Pohorjem, namenjena predvsem članicam sindikata. Prijeten večer in druženje so popestrili Duet Evelin Soršak in Rene Ferk s spremljavo na kitari, Ženski pevski zbor Vrtca Ptuj, Klapa Galeb, pisatelj Tone Partljič, člani Kulturnega društva Pekre-Limbuš pa so uprizorili Partljičev satirični kabaret »Nebesa pod Pohorjem«.

Dvorana s preko 400 obiskovalci je bila polna do zadnjega kotička, kar dokazuje, da je odločitev »počastiti ženske za naš praznik«, prava. Ta praznik žensk ni praznik preteklosti, ampak aktualen, socialno in politično zelo pomemben dan.

 

Share