Sindikalni boj in akcijska moč sindikata

6. 12. 2018

6. december 2018, Ljubljana

Namen seminarja:
Seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,…) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali vplivanja sindikatov
• Znajo organizirati stavko
• Poznajo možnosti pritiska na delodajalce in vlado

Vsebina:
Kaj je akcijska moč sindikata?
1.Sklop: Vplivi sindikatov
2.Sklop: Stavka

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• Delovno gradivo
• Delovni listi

Trajanje:
4 šolske ure

Predavateljica:
Ana Jakopič

Termin izvedbe:
6. december 2018, Ljubljana

Rok prijave udeležencev:
naveden na prijavnem obrazcu

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave:
Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za ostale

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Razpis seminarja Sindikalni boj in akcijska moč sindikata, Ljubljana, 6. decembra 2018

Urnik seminarja Sindikalni boj in akcijska moč sindikata, Ljubljana, 6. decembra 2018

Prijavnica na seminar Sindikalni boj in akcijska moč sindikata, Ljubljana, 6. decembra 2018

 

Share