Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije pri Pošti Slovenije ob podpisu Dogovora s poslovodstvom Pošte Slovenije

23. 5. 2017

Zaposleni na Pošti Slovenije smo si edini, da delovne razmere na pošti niso spodbujale pozitivnega delovnega okolja, ki bi v naše vrste privabilo prepotrebno pomoč. V želji pomagati pri reševanju te težave smo po intenzivnem opozarjanju in tudi grožnjah z zaustavitvijo del s poslovodstvom pošte v mesecu marcu pričeli pogajanja. V pogajanjih smo izpostavili ključne pomanjkljivosti, na katere so nas opozarjali naši sodelavci in ki jih tudi sami vsak dan občutimo. V pogajanjih smo zahtevali razbremenitev zaposlenih z novimi zaposlitvami, ureditev delovnega časa ter dvig prihodkov zaposlenih.

Konec marca, ko smo bili že tik pred podpisom dogovora s poslovodstvom, ki bi zaposlenim na pošti omogočil določene izboljšave, je drugi sindikalni podpisnik odstopil od podpisa. Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije pri Pošti Slovenije (SDPZ) pri Pošti Slovenije je v pogajanjih ostal sam. Čutili smo veliko odgovornost do zaposlenih, da pri delodajalcu skozi socialni dialog in tudi skozi sindikalni pritisk, dosežemo izboljšanje delovnih razmer, ki jih potrebujemo vsi. V pogajanja smo predstavniki zaposlenih šli z jasno zavezo, da za vse zaposlene dosežemo čim več za olajšanje delovnih obremenitev, posledično pa tudi ustrezno plačilo za opravljeno delo. Pri tem smo v našem sindikatu skušali zajeti prav vsa področja, kjer do obremenitev prihaja, tako dostavo, kot tudi manipulacijo. Glede na dejstvo, da je sindikat SDPZ Pošte Slovenije reprezentativen, bodo učinke vsega, kar dosežemo skozi pogajanja, čutili vsi zaposleni. Izrecno smo dogovorili, da morajo posledice dogovora veljati tudi za zaposlene pri invalidskem podjetju Pošte.

V Dogovoru, ki smo ga izpogajali sami, smo še presegli vsebino prejšnjega osnutka dogovora in določene stvari uredili bolje in ugodneje.

V pogajanju smo dosegli dvig dodatka za neugodne razmere dela iz 3% na 6% ter dvig dodatka za deljen delovni čas iz 15% na 20%, s 1. 8.2017. Gre za stalen dvig plače. Poleg tega bo Pošta delavcem, ki delajo v pomožnem objektu in so izpostavljeni vsem vremenskim razmeram (šotor PLC), pa do sedaj niso imeli priznanega tega dodatka, za čas trajanja dela v šotoru s 01.05.2017 priznala dodatek v višini 3%, ki bo enako s 01.08.2017 dvignjen na 6%. Poleg tega bo Pošta Slovenije s 1. 5. 2017 (torej za nazaj!) povišala nadomestilo za prehrano iz 4,27 EUR na 6,00 EUR. Gre za začasen ukrep do uveljavitve nove sistematizacije delovnih mest. Predlog nove sistematizacije delovnih mest bo Pošta Slovenije pripravila do 1. 10. 2017, takrat bo ponovno potekalo pogajanje, ali ohraniti nadomestilo za malico ali se raje dogovoriti za dvig plač. Ob tem Pošta Slovenije že izvaja dodatne zaposlitve (skupaj 111 zaposlenih), kar vpliva na lažjo organizacijo dela v dostavi. Povečanje števila zaposlenih ter dvig nadomestila za prehrano bo za Pošto Slovenije pomenil dodatnih 4,5 mio. EUR stroškov dela letno, dvig dodatkov pa 1,1 mio. EUR letno.

Glede premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 20 EUR mesečno na zaposlenega se je poslovodstvo zavezalo k prizadevanju ponovnega vplačevanja s 01.01.2018 in sicer v primeru, preseganja načrta poslovanja.

V rokih, ki so bili izpogajani, bomo dokončno uredili tudi vprašanja delovnika na soboto, nedeljo in praznik, dopolnilnega delovnega časa, ponovno se bo preučila smiselnost deljenega delovnega časa na vseh poštah. Dogovorjeno je bilo, da ne bo več avtomatične izgube kariernih stopnic pri napredovanju (individualna presoja) ter še nekatere druge dopolnitve in izboljšave glede razporejanja delovnega časa.

Dogovor bo s strani predstavnikov zaposlenih in delodajalcev podpisan danes, dne 23.05.2017, s tem pa delo sindikata kot predstavnika zaposlenih še zdaleč ni zaključeno. Ne samo, da bomo budno spremljali izpolnjevanje zavez delodajalca (ki nam je o ukrepih dolžan poročati), spremljali bomo tudi pozitivne učinke med zaposlenimi in se v korist vseh zaposlenih borili dalje. Naš cilj, tega se vsi zavedamo, ne more biti nikoli v celoti dosežen, smo pa vsi zavezani, da svoje moči usmerimo v skupno dobro.

Predsedniki sindikatov SDPZ Pošte Slovenije:

Darja Jazbec Šinigoj (Maribor)

Drago Gorčan (Lendava)

Jože Ožek (Kranj)

Miloš Radič (Ljubljana)

Majda Stubelj (Koper)

Peter Helbel (Celje)

Share